Partnerinstitusjon:
University of Applied Social Sciences

Litauen

University of Applied Social Sciences

Litauen

Om University of Applied Social Sciences

SMK University of Applied Social Sciences (SMK), hvor SMK står for Sense, Meaning, Knowledge, ble grunnlagt i 1994. Universitetet har 2 400 studenter og har campus i Klaipëda og Vilnius, Litauen.

Antall utvekslingsplasser

Institutt for reiseliv og nordlige studier: 2 utvekslingsplasser for studenter og 1 for faglig ansatte.

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen. 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 2 studieprogrammer