Socialiniu mokslu kolegija

Litauen

Om University of Applied Social Sciences

SMK University of Applied Social Sciences (SMK), hvor SMK står for Sense, Meaning, Knowledge, ble grunnlagt i 1994. Universitetet har 2 400 studenter og har campus i Klaipëda og Vilnius, Litauen.

Antall utvekslingsplasser

Institutt for reiseliv og nordlige studier: 2 utvekslingsplasser for studenter og 1 for faglig ansatte.

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen. 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 2 studieprogrammer

Arctic Adventure Tourism - bachelor, 3 years

Tourism Studies - master, 2 years