Studier ved UiT


39 studieprogrammer:

Bygg, ingeniør - bachelor (nettbasert), 3 år

Studieretninger:

Computer Science - Master, 2 years

Datateknikk, ingeniør - bachelor, 3 år

Studieretninger:

Engineering Design - Master, 2 years

Integrert bygningsteknologi - sivilingeniør, 2 år

Prosessteknologi, ingeniør - bachelor (ordinær, y-vei og 3-semester), 3 år

Sykepleie - bachelor, 3 år