Statsvitenskap - nettbasert førstesemesterstudium

STUDIESTED: Nettbasert
Sosiologi, master, uit.no

Dersom du ønsker å studere statsvitenskap, har du mulighet til å ta det første semesteret nettbasert. Sammen med de nettbaserte variantene av examen philosophicum og examen facultatum, tar du et nettbasert emne i statsvitenskap: STV-1000 Politisk analyse. I dette emnet introduseres du for sentrale begreper og perspektiver i statsvitenskap. Politisk analyse gir en bred innføring i statsvitenskap som fagdisiplin og retter seg mot deg som er interessert i spørsmål om politikk, demokrati og politiske prosesser.

Fakta

Varighet:1 Semester
Studiested Nettbasert
Studiepoeng:30
Gradsnavn:Ingen
Opptakskrav:Generell studiekompetanse
Søknadsfrist:1. juni
Søknadskode:5328
Søk studiet

Dette nettbaserte studiet gir deg som student mulighet til å studere hvor du vil, og når du vil.

Examen philosophicum og examen facultatum er obligatoriske emner i bachelorstudiet i statsvitenskap, mens STV-1000 politisk analyse er anbefalt som innføringsemne i studiet.

Generell studiekompetanse.Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som er 25 år eller eldre, kan søke opptak på bakgrunn av realkompetanse.


Kontakt
Michael Sverdrup Stenberg

Stenberg, Michael Sverdrup


Førstekonsulent
Telefon: +4777645676 michael.s.stenberg@uit.no

Bli student ved UiT!