Russisk - Språk - master

STUDIESTED: Tromsø
Russisk-Litteratur-master-Studiekatalog-380px-

 Russisk er et verdensspråk og samtidig et sentralt språk i Nordområdene ¿ et av Norges viktigste strategiske satsingsområder i framtida. En mastergrad i russisk språk gir deg gode ferdigheter i å bruke språket i praksis, samtidig som du får grundig innsikt i språkets oppbygning og historie.

 

Fakta

Varighet:2 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:120
Gradsnavn: Master i russisk språk
Opptakskrav:Bachelor i språk og litteratur eller tilsvarende
Søknadsfrist: 15.april
Søknadskode: 5046
Søk studiet
Russisk er en studieretning i språkvitenskap - master.

Studieretningen har følgende sammensetning:

 • 40 stp RUS-3000-emner, hvorav 30 stp fellesemner
 • 60 stp mastergradsoppgave
 • 20 stp valgfrie emner

Mastergradsppgaven skrives på russisk, norsk eller annet språk etter avtale med veileder. Arbeidet med oppgaven strekker seg over fire semester. For å støtte best mulig opp om arbeidet er det avsatt 5 stp i hvert av de to første semestrene til den. I første semester fastsettes tema for oppgaven i samråd med faglærer og det skrives en prosjektbeskrivelse. I andre semester gjennomfører studenten en mindre forundersøkelse som evt. kan inngå som et kapittel i oppgaven. Hovedtyngden av arbeidet finner sted i tredje og fjerde semester.

Etter fullført mastergrad i språk skal har du følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Du har:

 • først og fremst oppnådd en faglig spesialisering i russisk språk og fått innsikt i forskning og erfaring i prosjektarbeid gjennom arbeidet med mastergradsoppgaven
 • dessuten har du skaffet deg dypere kunnskaper i russisk språk
 • i tillegg har du skaffet deg bredere kunnskaper i fagfeltet gjennom de valgfrie emnene
 • gjennom dette har du utviklet en kritisk forståelse for hvordan språkvitenskapelig kunnskap må ses på bakgrunn av teorier og metoder som har styrt forskningen

Ferdigheter:
Du har:

 • evne til å orientere deg i språkvitenskapelig faglitteratur med særlig vekt på teoridannelse, forskningsmetode og tidligere relevant forskning
 • ferdigheter i akademisk tekstproduksjon og analytisk behandling og fortolkning av et språkvitenskapelig materiale eller en språkvitenskapelig problemstilling
 • evne til å formidle faglig innhold på et høyt faglig og språklig nivå på russisk


Generell kompetanse:
Du har:

 • generelt fått kunnskaper og ferdigheter innenfor russisk som kvalifiserer for videre språkvitenskapelig forskning og for yrker som krever gode praktiske og teoretiske språkkunnskaper
 • spesielt skaffet deg erfaring med prosjektarbeid som er relevant for høyere stillinger i det offentlige og i næringslivet, gjennom det selvstendige arbeidet med mastergradsoppgaven

 

 For opptak til mastergrad i russisk språk kreves bachelorgrad med fordypning i russisk (minimum 80 stp) eller tilsvarende. Av de 80 studiepoengene må 60 stp være på 1000-nivå og 20 stp være fra 2000-nivå. I tillegg kreves det et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i emnene som inngår i studieretningen i bachelorgradsprogrammet. Studenter med cand.mag.-grad må ha mellomfag med en snittkarakter på 2,7 eller bedre i faget som danner grunnlag for opptak.

Undervisningen gis i form av forelesninger og seminarer. I forbindelse med mastergradsoppgaven får du oppnevnt en veileder som skal følge deg opp gjennom hele skriveprosessen. Mastergradsoppgaven evalueres med bokstavkarakter (A-F); de øvrige emnene med bokstavkarakter eller bestått/ikke bestått, avhengig av emnets karakter.

 

Studiet kvalifiserer for jobber som krever gode praktiske og teoretiske språkkunnskaper, for eksempel oversettelse, tolkning, språk- og tekstkonsulentvirksomhet, informasjonsarbeid, bibliotek- og arkivarbeid, reiseliv og media. Dersom du har minst ett skolefag i fagkretsen, og du tar en ettårig praktisk-pedagogisk utdanning i tillegg, gir det lektorkompetanse. Det selvstendige arbeidet med mastergradsoppgaven gir erfaring med prosjektarbeid som er relevant for høyere stillinger i det offentlige og i næringslivet.

Oppnådd master i språk kvalifiserer til å søke opptak til phd-utdanning.

 

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet! 
Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og  internasjonale erfaringer.Informasjon om søknadsfrister, stipensmuligheter, etc. finner du her.For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, se fakultetets nettsider om internasjonalisering eller kontakt internasjonal koordinator ved fakultetet.

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Tyskland
Karlsruher Institut für Technologie Tyskland
Universität Hamburg Tyskland
Universität Stuttgart Tyskland
Università degli Studi di Milano Italia
Örebro universitet Sverige
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Polen
Universidad de Navarra Spania
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Ungarn
Universidad de Santiago de Compostela Spania
Eberhard-Karls-Universität Tübingen Tyskland
Københavns Universitet Danmark
Aarhus Universitet Danmark
Aalborg Universitet Danmark
Univerza v Ljubljani Slovenia
Université de La Réunion Reunion
Universitat Pompeu Fabra Spania
Latvijas Kulturas Akademija Latvia
Universidad de Huelva Spania
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Tyskland
Tampereen yliopisto Finland
Itä-Suomen Yliopisto Finland
National Research University ”Higher School of Economics Russland
Stockholms universitet Sverige
Háskóli Islands Island
Univerza v Novi Gorici Slovenia
Université de Nantes Frankrike
Universitat Autónoma de Barcelona Spania
Karl-Franzens-Universität Graz Østerrike
Åbo Akademi Finland
Johannes Gutenberg-Universität Mainz Tyskland
Vaasan yliopisto Finland
Uniwersytet Rzeszowski Polen
Latvijas Universitate Latvia
Humboldt-Universität zu Berlin Tyskland
Roskilde Universitet Danmark
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w. Bydgoszczy Polen
Syddansk Universitet Danmark
Masarykova univerzita v Brno Tsjekkia
The University of Edinburgh Storbritannia og Nord-Irland
Grønlands universitet Ilisimatusarfik Grønland
Ludwig-Maximilians-Universität München Tyskland
Frodskaparsetur Føroya Færøyene
Universidad de Almería Spania
Westfälische Wilhelms-Universität Münster Tyskland
Universität zu Köln Tyskland
Pädagogische Hochschule Freiburg Tyskland
Technická Univerzita v Liberci Tsjekkia
Turun yliopisto Finland

Kontakt

Mohammad Hoori


Førstekonsulent
Telefon: +4777644972 Mobil: 97396613 mohammad.hoori@uit.no

Bli student ved UiT!Relaterte yrker


Ny på master i språk eller litteratur? Finn informasjon her

informasjonssiden for masterstudenter ved IKL og IS finner du informasjon om kontrakt, lesesalsplasser, innlevering og trykking av masteroppgave og mye annet.