Partnerinstitusjon:
Humboldt University Berlin

Tyskland

Humboldt University Berlin

Tyskland

Om Humboldt University Berlin

Humboldt universitet bygger på pilarene etter Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin fra 1810, en institusjon med 29 Nobelpris-vinnere. Etter vanskelige år under naziregimet og videre under Soviet-okkupasjonen fikk universitetet en ny start i 1949 og fikk navn etter brødrene Wilhelm og Alexander Humboldt. Først i 1990 etter gjenforeningen av Tyskland, fikk universitetet en ny giv. Universitetet har 32500 studenter (utenom Charité-medisinfakultetet), 2500 ansatte fordelt på 9 fakulteter.

Stipendmuligheter

Lånekassen har gode støtteordninger for studenter som tar deler av studiet i utlandet.

Antall utvekslingsplasser

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk har 2 utvekslingsplasser for studenter.

Utvekslingsprogram
Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 3 studieprogrammer