Studieplantabell: Informatikk, sivilineniør - studieretning datamaskinsystemer

Studieplantabell for Informatikk, sivilineniør - studieretning datamaskinsystemer som gjelder fra og med høsten 2024.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst) INF-1100 Innføring i programmering og datamiskiners virkemåte

MAT-1001 Kalkulus 1

MAT-1005 Diskret matematikk
2. semester (vår) INF-1101 Datastrukturer og algoritmer INF-1400 Objektorientert programmering STA-1001 Statistikk og sannsynlighet
3. semester (høst) INF-2200 Computer architecture and organization FYS-0001 Brukerkurs i fysikk eller FYS-0100 Generell fysikk Godkjent valgemne*
4. semester (vår) INF-2201 Operating System Fundamentals Godkjent valgemne*
5. semester (høst) INF-2300 Computer Communication INF-2700 Database Systems Godkjent valgemne*
6. semester (vår) INF-2310 Computer Security INF-2900 Software Engineering FIL-0700 Examen Philosophicum, Tromsøvarianten
7. semester (høst) INF-3200 Distributed Systems Fundamentals INF-3201 Parallel Programming Godkjent valgemne*
8. semester (vår) INF-3203 Advanced Distributed Systems INF-3701 Advanced Database Systems Godkjent valgemne*
9. semester (høst) Spesialiseringsemne Spesialiseringsemne Godkjent valgemne*
10. semester (vår) INF-3981 Master's Thesis in Computer Science

* Minst 10 studiepoeng valgfag må være ingeniørfag fra annet fagområde og minst 10 ECTS valgfag må være ikke-realfag.

Ansvarlig for siden: Jan Fuglesteg
opprettet: 12.12.2023