Integrert bygningsteknologi

I studieretningen Integrert bygningsteknologi lærer du hvordan bygningskroppen og byggets tekniske installasjoner påvirker energibruken og innemiljøet. Du får også kunnskaper om brann, drift og vedlikehold og klimatilpasning av bygg.

Studiet legger vekt på prosjektering, forvaltning og drift av bygninger, samt energibruk og inneklima. Gjennom studiet får du kunnskap om byggetekniske og installasjonstekniske fagområder samt om forvaltning av bygninger. Studiet gir også god innsikt i prosjektarbeid og ledelse innenfor byggeteknikk, VVS og energiteknikk, brannteknikk, innemiljø og enøk. Integrert Bygningsteknologi gir kunnskap om samspillet mellom byggetekniske og installasjonstekniske fagområder, samt forvaltning drift og vedlikehold av bygninger. Emnesammensetningen er slik at studentene får en passende mengde grunnlagsemner og spesialemner.

For å kunne forstå en byggeprosess, være i stand til å analysere og løse problemstillinger, samt lede og koordinere ulike prosjekter, er det nødvendig med god kompetanse om de fagområder, grensesnitt og mekanismer som har betydning for dette. Integrert Bygningsteknologi (IB) gir deg en helhetsforståelse for byggeprosess, rehabilitering, renovering og ombyggingsprosjekter, samt drift og vedlikehold. Det fokuseres i stor grad på tekniske løsninger for å oppnå godt inneklima og lavt energibruk.

Som master/sivilingeniør innen integrert bygningsteknologi vil du ta del i fremtiden ved å utvikle bygg og infrastruktur som setter klima, miljø og bærekraft høyt.

Opptakskrav Integrert bygningsteknologi
Bachelorgrad eller tilsvarende i ingeniørfag innen bygg/anlegg, husbyggingsteknikk, konstruksjonsteknikk eller VVS-/energiteknikk Søkere med andre fagkombinasjoner (energi og miljø, brann, etc.) vurderes særskilt.

For studieretningen Integrert bygningsteknologi gjelder kravet om faglig fordypning innen fagområdene bygg/anlegg, husbyggingsteknikk, konstruksjonsteknikk eller VVS-/energiteknikk. Søkere med andre fordypninger kan gis opptak etter særskilt vurdering.

I tillegg er det krav om grunnleggende kunnskaper på

25 studiepoeng innen matematikk (tilsv. Matematikk1, 2 og 3) 5 studiepoeng i statistikk/sannsynlighetsregning 7,5 studiepoeng fysikk i hht. rammeplanen for Bachelor i ingeniørfag.
Kravet til fysikk kan dekkes av 7,5 studiepoeng i fysikk, bygningsfysikk, fluidmekanikk, termodynamikk og/eller fasthetslære.

Om du ikke har nok matematikk og/eller fysikk for å kvalifisere til siv.ing/master i teknologi, kan du ta ett av disse emnene i første semester ved UiT i Narvik: TEK-2800 Matematikk 3 (5 stp) og/eller TEK-2801 Fysikk 2 (5 ects)

Undervisning

Studiet bruker blokkbasert undervisning. Det betyr at det undervises i ett emne pr. uke.
Hvert semester er delt inn i to terminer på 15 stp. Én termin = 9 uker. Et typisk emne på 5 stp har to tildelte undervisningsuker.
I tillegg til seks undervisningsuker pr. termin, er det to selvstudieuker og en eksamensuke i hver termin.

Ansvarlig for siden: Inger Hunstad Karlsen
Sist oppdatert: 25.06.2023

Søknadsfrist: 15. april

Søknadskode: 4604 - UiTs søknadsweb

Her finner du mer informasjon om søking og opptak

Du har rett til å bruke den beskyttede tittelen sivilingeniør etter endt studium. Det vil fremgå av vitnemålet.

Kontakt:

Eirik Gjerløw
Institutt for bygg, energi og materialteknologi, UiT i Narvik
Tlf.: +47 76 96 63 25
E-post: eirik.gjerløw@uit.no
--------------------------

Raymond Riise
Institutt for bygg, energi og materialteknologi, UiT i Narvik
Tlf.: +47 76 96 62 97 (kontor)
E-post: raymond.riise@uit.no
--------------------

Spørsmål om opptak:
admission@hjelp.uit.no