Informasjon om eksamen


Her er tidligere leverte masteroppgaver ved Institutt for informatikk.

Masteroppgaver


Lenke til generell informasjon om eksamen ved UiT: 
Eksamen

Ansvarlig for siden: Jan Fuglesteg
opprettet: 23.01.2020