Major i marked og strategi

På andre semester skal studentene på mastergradsprogrammet i økonomi og administrasjon velge blant fire majorer:  Økonomisk analyse, marked og strategi, økonomisk styring  eller strategi og ledelse. Valg av major gjøres i studentweb.

 

En major i markedsføring og strategi vil gi deg ferdighetene til å utvikle avanserte markedsføringsstrategier og kompetansen til å lede strategiske prosesser i organisasjoner. Dette gjør deg i stand til å forme fremtidsrettede bedrifter som skaper verdi for kundene og holder seg lønnsomme selv når markedene er i kontinuerlig endring.

Mer spesifikt vil du lære:

  •  å analysere bedrifters strategiske valg, og forstå hvorfor noen bedrifter opplever suksess, mens andre ikke gjør det.
  • om mekanismene innen business-to-business markedsføring, og forstå hvordan effektive B2B-strategier utvikles.
  • om hvordan fremveksten av tjenester endrer måten å tenke markedsføring på, og hva som kreves for å utvikle verdifulle kundeopplevelser.
  • om hvordan bedrifter kan etablere seg på internasjonale markeder gjennom forhandlinger og kulturforståelse.

 

1. semester
BED-3011 Forskningsdesign og metodevalg
eller
SOK-3020 Econometrics
BED-3074 Ledelse og virksomhetsstyring
BED-3003 Økonomisk psykologi: Analyse av konsumentmarkeder
2. semester
BED-3059 Strategisk analyse
BED-3032 Servicemarkedsføring og opplevelsesøkonomi
Minor
3.semester      
BED-305X International marketing
 
BED-3073 Fordypningsemner
Minor
4. semester
BED-3901 Masteroppgave i økonomi og administrasjon

 

Studentene kan velge mellom følgende minors  når de tar en major i marked og strategi:

Økonomisk analyse (Forutsetter avlagt eksamen i SOK-3020 Econometrics)

  • BED-3014 Konkurransestrategi eller BED-3072 Benchmarking (vår)
  • SOK-3008 Models for market analysis (høst)

Økonomisk styring

  • BED-3075 Lønnsomhetsanalyse og inntektsstyring eller BED-3067 Forretningsrett (vår)
  • BED-3066 Regnskap og verdisetting (høst)Ansvarlig for siden: Tore Kanck-Jørgensen
Sist oppdatert: 12.02.2020 15:20