vår 2024
BED-3101 Digital innovasjon - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt programstudenter og kan ikke tas som masterenkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Innhold

Digital innovasjon har blitt en sentral driver for endring i dagens samfunn og næringsliv. Dette masteremnet tar sikte på å utforske teori, metoder og praksis knyttet til digital innovasjon, og hvordan organisasjoner kan utnytte digitale teknologier for å skape nye verdier, forbedre prosesser og tilpasse seg stadig skiftende markedsforhold.

Målet med dette masteremnet er å gi studentene en dyp forståelse av konseptene, strategiene og verktøyene som er involvert i digital innovasjon. Studentene vil lære å identifisere muligheter, håndtere utfordringer og utvikle bærekraftige innovasjonsstrategier i en digital tidsalder.

Emnets hovedtemaer:

- Digital transformasjon

- Designmetodikk

- Kunstig intelligens

- Digital prototyping


Hva lærer du

Kunnskap

 • Demonstrere en bred forståelse av begrepene digital transformasjon, disruptiv innovasjon og teknologidrevet endring, samt deres betydning for moderne organisasjoner.
 • Identifisere og beskrive sentrale teknologiske trender som påvirker næringslivet og samfunnet, og forklare hvordan disse kan gi opphav til innovasjonsmuligheter.
 • Ha kunnskap om hvordan bedrifter kan gjennomgå en digital transformasjon for å utnytte mulighetene i digitale trender.
 • Ha forståelse av moderne utviklingsrammeverk og databaseløsninger i konteksten av digital innovasjon.

Ferdigheter

 • Anvende metoder for å vurdere og evaluere potensielle innovasjonsmuligheter knyttet til digitale teknologier og trender.
 • Bruke innovasjonsmetodikk for å utvikle brukersentrerte løsninger som adresserer reelle problemer og behov.
 • Utvikle strategier for digital innovasjon som tar hensyn til organisasjonens mål, markedsforhold og teknologiske landskap.
 • Utvikle digitale ferdigheter gjennom å implementere digitale løsninger.

Kompetanse

 • Kritisk vurdere suksess og effektivitet av digitale innovasjonsprosjekter ved hjelp av relevante teorier og analyseverktøy.
 • Identifisere og respondere på etiske, juridiske og bærekraftige utfordringer knyttet til digital innovasjon.
 • Sammenligne og velge de mest hensiktsmessige teknologiske verktøyene og rammeverkene for et gitt digitalt innovasjonsprosjekt.

Generell kompetanse

 • Samarbeide effektivt i team for å løse komplekse problemer knyttet til digital innovasjon.
 • Formidle konsepter, ideer og løsninger klart og overbevisende både skriftlig og muntlig til ulike målgrupper.
 • Fortsette å utforske og holde seg oppdatert om nye teknologier, innovasjonsmetoder og beste praksis i den stadig skiftende digitale verden.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 04.06.2024 08:30
3/10 30 Minutter A–E, stryk F
Oppgave 04.06.2024 14:00 (Innlevering) 7/10 A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Mer info om vurderingsform oppgave

Oppgaven er en semesteroppgave i grupper.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-3101
 • Tidligere år og semester for dette emnet