Emnegruppe regnskapsfører

På siste studieår skal studentene på bachelorgradsprogrammet  i økonomi og administrasjon velge blant tre emnegrupper. Generell økonomisk- administrativ emnegruppe, emnegruppe regnskapsfører og emnegruppe utland. Valg av emnegruppe gjøres i studentweb ved semesterregistrering det tredje studieåret.

 

5.semester

 

BED-2010 Forretningsjus og arbeidsrett

BED-2023 Regnskapsteori og verdsetting

BED-2025 Avgiftsrett

6.semester

BED-2022 Årsregnskapet og god regnskapsskikk

BED-2024 God regnskapsføringsskikk og regnskapsorganisasjon

BED-2021 Skatterett

 

Kandidater som tar emnegruppe regnskapsfører, og som fullfører bachelorgraden i økonomi og administrasjon, vil  oppfylle utdanningskravet til autorisert regnskapsfører som fremgår i anbefalt plan til Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk administrativ utdanning (NRØA).

Ansvarlig for siden: Tore Kanck-Jørgensen
Sist oppdatert: 16.11.2020

Emnegruppe regnskapsfører