Emnegruppe regnskapsfører, nettbasert

På siste studieår skal studentene på bachelorgradsprogrammet  i økonomi og administrasjon velge blant tre emnegrupper. Generell økonomisk- administrativ emnegruppe, emnegruppe regnskapsfører og emnegruppe utland. Valg av emnegruppe gjøres i studentweb ved semesterregistrering det tredje studieåret.

5.semester

 

BED-2010 Forretningsjus og arbeidsrett

BED-2023 Regnskapsteori og verdsetting

BED-2025 Avgiftsrett

6.semester

BED-2022 Årsregnskapet og god regnskapsskikk

BED-2024 God regnskapsføringsskikk og regnskapsorganisasjon

BED-2021 Skatterett

 

Fra høsten 2023 vil denne emnegruppen gis nettbasert. Eksamen på emnene vil gjennomføres på campus Alta, Troms, Harstad og Narvik

Kandidater som tar emnegruppe regnskapsfører, og som fullfører bachelorgraden i økonomi og administrasjon, vil  oppfylle utdanningskravet til autorisert regnskapsfører som fremgår i anbefalt plan til Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk administrativ utdanning (NRØA).

Ansvarlig for siden: Tore Kanck-Jørgensen
Sist oppdatert: 04.11.2022

Emnegruppe regnskapsfører