Informatikk, datafag - bachelor

Varighet: 3 år

Informatikk, datafag - bachelor

Varighet: 3 År

Studiested
Mo i Rana
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Med en bachelor i informatikk fra UiT på Campus Mo kan du bygge morgendagens digitale løsninger. Informatikere lager systemene som hele samfunnet er avhengige av: fra stilige mobile apper, svære serverparker til skytjenester, digital sikkerhet, systemer til bank og børs, kommuner, sykehus eller forsvar, og plattformer for sosiale medier.

Det er økende behov for denne kompetansen og gode jobber – overalt, i alle bransjer.

Spørsmål om studiet

Terje Fallmyr

Studieleder og studieprogramansvarlig, bachelor og master informatikk i Nordland (Mo og Bodø)


Jan Fuglesteg.jpg
Jan Fuglesteg

Studierådgiver


Kristine Frammarsvik

Rådgiver


Informasjon om studiestart

Studiet er praktisk og kreativt, og du blir god på problemløsing ved hjelp av programmering.

Du lærer også hvordan håndtere store datamengder, internett og kommunikasjon mellom systemer, datasikkerhet og metoder for prosjektarbeid.

Studiet har også rom for valgfag der du kan fordype deg i flere informatikkemner eller ta andre fag.

Studiet er basert på en praktisk og problembasert tilnærming til læring. Du lærer hvordan datamaskiner er bygd opp og virker, og hvordan programmer virker sammen med maskinvaren. I tillegg lærer du om kommunikasjon mellom maskiner, samt lagring av store datamengder. Du vil også få kunnskap om utvikling av dataprogrammer både alene og i team. Du lærer om datasikkerhet og hva som kan gjøres for å løse utfordringer knyttet til dette. På studiet vil du bruke verktøy og metodikk for å lage sikre og robuste programsystemer.

Gjennom den praktiske tilnærmingen vil du lære hvordan man programmerer en datamaskin til å løse ulike oppgaver som trengs i industri eller i det daglige. Du vil kunne utvikle algoritmer og systemarkitekturer som gjør en datamaskin fleksibel, pålitelig og effektiv.

Studiet i informatikk viser deg hvordan faget har utviklet seg og brukes i dag innenfor teknologi, økonomi og samfunn. Du vil få kjennskap til aktuelle etiske problemstillinger tilknyttet informasjonsteknologi, som ytringsfrihet, personvern, og åpenhet. Du vil kunne veksle mellom å samarbeide i team med kolleger og jobbe alene med oppgaver.

Studiet gjør deg attraktiv for jobb i mange bransjer, også internasjonalt.

Informatikere kan jobbe som systemutviklere, ingeniører, programmerere, forskere eller IT-konsulenter, mens noen er ledere eller etablerer egne bedrifter. Du kan jobbe med datasikkerhet, spill- og apputvikling, web, miljøovervåking, helseteknologi, filmanimasjon, søkemotorer, mobiltelefoni og nettverksløsninger.

Informatikere utdannet ved UiT jobber i firma som for eksempel Kongsberg Satellite Services (KSAT), Kongsberg Spacetec, NRK, Facebook, Google, Microsoft, BEKK, Sintef, Norsk Helsenett, Helse Nord IKT, DIPS, NSE, UNN, Norut, IBM, og HP.

For å se hvilke emner som undervises i studiet se her eller under fanen «Studieplan» for oversikt over programmet for ditt kull.Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse, samt følgende spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 (S1 + S2)

Studiet er adgangsregulert.

Antall studieplasser i 2024: 20

Tidligere poenggrenser

  • Hovedopptak 2023: Ordinær kvote: Alle. Førstegangsvitnemål: Alle

Studieprogrammet hadde første oppstart høsten 2023

Har du generell studiekompetanse, men mangler matematikk R1 og R2, og fysikk 1?

Du kan ta Realfagskurset i Tromsø for å få denne kompetansen. Realfagskurset i Tromsø er på vårsemesteret og er et fulltidsstudium.

Mangler du generell studiekompetanse?

Hvis du er 25 år eller eldre kan du søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars. Du likevel dekke eventuelle spesielle opptakskrav på det enkelte studieprogrammet.

Innpassing

Søkere som har relevant høyere utdanning fra tidligere kan søke om innpassing av emner, som etter faglig vurdering kan erstatte emner i studiet og brukes som en del av gjeldende studieprogram. En individuell utdanningsplan for resten av studietiden utarbeides. Du søker da opptak gjennom Samordna opptak og lever søknad om innpassing etter at du er tatt om som student på studieprogrammet.

Studiehverdagen består av forelesninger, gruppearbeid og lab. I forelesninger gjennomgås teori og faglige tema. I gruppearbeidet er studentene aktive gjennom løsning av oppgaver og diskusjon rundt problemstillinger.

I hvert fag det en muntlig eller skriftlig eksamen, ofte i kombinasjon med hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller laboratorierapport. I mange av fagene, spesielt i starten av studiet, kreves obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) godkjent for tilgang til eksamen. Eksamensordningen er nærmere beskrevet for hvert enkelt fag i studieprogrammet.

Studiet er et norskspråklig studieprogram. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk.

Enkelte fag vil være engelskspråklige. Undervisning, pensumlitteratur og eksamensoppgaver vil her bli gitt på engelsk, men studenten kan velge å besvare eksamen på enten engelsk eller norsk/skandinavisk.

Pensumlitteraturen for de aller fleste fag er på engelsk.

Etter en bachelorgrad i informatikk kan man gå videre med en mastergrad. Studiet kvalifiserer for opptak til 2-årig masterstudium i informatikk i Bodø eller i Tromsø dersom gjennomsnittskarakteren i bachelorstudiet er tilsvarende C eller bedre.

IT og techbransjen er internasjonal. Ved å dra på utveksling under studiene får du kjennskap til nye kulturer, språk og andre levemåter. Internasjonal erfaring og kompetanse er svært verdifullt, både for deg og for næringslivet. Institutt for informatikk oppfordrer alle våre studenter til å reise på utveksling. Vi hjelper til med både søknadsprosess og tilrettelegging for fag i studieplanen. Et utenlandsopphold ser både attraktivt ut på CVen og kan gi deg kunnskap og spisskompetanse i ditt fagfelt.

Eksempler på relevante utvekslingsavtaler er Technical University of Munich og Free University Amsterdam. UiT har også utvekslingsavtaler med mange universiteter i utlandet. For mer info om utveksling, se her.

Det legges opp til utveksling i 3. og / eller 4. semester for dette studiet.

Studiested Land
CESI Graduate School of Engineering Frankrike

Andre studier du kanskje vil like

Informatikk, datamaskinsystemer - bachelor
Informatikk, datamaskinsystemer - bachelor ( Tromsø )

Ta en bachelor i informatikk og lær deg koding og programmering. Vær med på å utvikle ny teknologi f...