Ferdigstilling av påbegynt lærerutdanning 5.-10. trinn

Varighet: 4 År

Ferdigstilling av påbegynt lærerutdanning 5.-10. trinn

Varighet: 4 År

Studiested
Tromsø, Alta
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Fullfør lærerutdanningen din! Vi tilbyr tilrettelagt ferdigstilling av grunnskolelærerutdanning til deg som har påbegynt, men ikke fullført studiet før 2017.

Det er stor mangel på kvalifiserte lærere i landet, særlig i Nord-Norge, og med vitnemål som ferdigutdannet grunnskolelærer stiller du sterkere på arbeidsmarkedet og i arbeidslivet.

I kvalifiseringsordningen bruker du eventuell kompetanse du har tilegnet deg i arbeidslivet som ufaglært lærer som en del av utdanningen din. Studiet er lagt opp med forståelse for at mange uferdige studenter nå er i arbeid, og fokus er på tilrettelegging og samlingsbaserte tilbud.

Spørsmål om studiet
Enika Millicent Grødahl

Førstekonsulent ILP, kvalifiseringsprosjektet


Trude-Steingård.jpg
Trude Steingård

Kontorsjef Tromsø


Kvalifiseringsordningen forankrer din praksis med faglig kompetanse. Om du har jobbet i skolevesenet med ufullendt utdanning forsikrer studiet at du kan benytte dine erfaringer i utdanningen, og bygger videre på de med støtte fra fagpersonell.

Der mange andre studier har et klart løp inndelt i semestre med påkrevde fag eller grupperinger, så er kvalifiseringsordningen i stedet presentert som et sett med krav som må oppfylles.

Du må ha tre undervisningsfag, valgt blant engelsk, KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk), kroppsøving, kunst og håndverk, mat og helse, musikk, naturfag, og samfunnsfag. To av fagene må være fordypningsfag. Som del av studiet skriver du en bacheloroppgave, og du må møte kravene om pedagogikk.

Merk at fagvalg avhenger av hva som er tilgjengelig, særlig for samlingsbaserte studier.

Kvalifiseringsordningen fullfører utdanningen din som grunnskolelærer, bekrefter fagkompetansen din, og sikrer kunnskap om metodikk og etikk i utviklingsprosjekter.

Som utdannet grunnskolelærer for 5.-10. trinn har du mestret fagene dine, og du har kjennskap til hvordan du skaper læringsresultater og motiverer studentene dine. Tidligere arbeidsforhold teller som praksis, og bekrefter at du har trening i lærerrollen.

Utdanningen gir deg kunnskap og verktøy slik at du kan tilrettelegge og strukturere undervisningen for best mulig læring for hver enkelt elev.

Etter fullført studie vil du bli grunnskolelærer med undervisningskompetanse rettet mot 5.-10. trinn i grunnskolen. Utdanningen kan også gi kompetanse i annet arbeid som skolerådgivning, informasjonsarbeid, kommunikasjonsrådgivning, voksenopplæring og skoleledelse.

Du må ha fullført minimum 150 studiepoeng i 4-årig grunnskolelærerutdanning, praktisk-estetisk lærerutdanning, eller allmennlærerutdanning påbegynt før 2017.

Politiattest

Søkere som tas opp på studiet og trenger praksis må legge fram politiattest jf. Universitets- og høyskoleloven § 4-9 første ledd.

 

Skikkethet

Alle studenter blir skikkethetsvurdert i både undervisning og eventuell praksis gjennom hele studieforløpet.

Studiet er sentrert rundt GLU-2000, en obligatorisk, samlingsbasert bacheloroppgave på 15stp. Resten av studiet er avhengig av hva som trengs for å møte følgende krav, og vi forsøker finne passende samlingsbaserte fag hvor dette er ønskelig og mulig:

60stp. Pedagogikk/Elevkunnskap, hvor GLU-2000 teller som 15stp.

60stp. Undervisningsfag 1

60stp. Undervisningsfag 2

60stp. Undervisningsfag 3 eller 30stp. undervisningsfag 3 og 30stp. skolerelevant fag.

Undervisningsfagene må være skolefag fra følgende liste: engelsk, KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk), kroppsøving, kunst og håndverk, mat og helse, musikk, naturfag, og samfunnsfag.

Programmet har i utgangspunktet det samme kravet til praksis som 4-årig grunnskolelærerutdanning, men kravet kan delvis eller fullt ettergis på basis av dokumentert jobberfaring.

Norsk

Ved fullendt studie kvalifiserer du for fagdidaktisk master.

Foreløpig ikke tilgjengelig

Ferdigstill lærerutdanningen din ved UiT og Nord Universitetet