Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn - master

Varighet: 5 år

Foto: Tommy Hansen
Foto: Tommy Hansen

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn - master

Varighet: 5 År

Studiested
Alta
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Vil du bli en lærer som inspirerer og utfordrer?

Bli en del av det gode studiemiljøet på grunnskolelærerutdanningen for 5.-10. trinn ved UiT Norges Arktiske Universitet. Vi tilbyr en samlingsbasert grunnskolelærerutdanning ved campus Alta.

Som lærer for 5.-10.trinn vil du påvirke unges liv og læring. Du kan være den som vekker nysgjerrighet, skaper engasjement og gir mestringsfølelse. Med faglig tyngde vil du være godt rustet til å formidle kunnskap på en engasjerende måte. Du kan være den som gjør en forskjell. Vår lærerutdanning er for deg som vil ha en utdanning med praksis gjennom hele studieløpet.

Dette er en masterutdanning som gir deg tittelen lektor, og god begynnerlønn. Hvis du vil ha en meningsfull og givende karriere, er lærerutdanning for 5.-10.trinn noe for deg. Bli en framtidsinfluenser. Søk i dag!

Dette studiet har krav om obligatorisk oppmøte ved studiestart. For søknad om fritak, les her.
Spørsmål om studiet
E-post: studie-hsl-ilp@hjelp.uit.no
Telefon: +4777620900 (Stengt i pause kl. 11.30-12.00)

Informasjon om studiestart

Fordeler med å velge grunnskolelærerutdanning

 • Tar du grunnskolelærerutdanning vil du få en startlønn på minimum 592 100 kroner i året.
 • Utdanningen er femårig. Det gir deg solid fagkunnskap, mastergrad og lektortittel.
 • Når du fullfører grunnskolelærerutdanning trinn 5-10 kan du få slettet 51 000 kroner av studielånet ditt!
  Les om betingelsene her
 • Begynner du å jobbe som grunnskolelærer i Nord-Norge finnes det tilleggsordninger som kan redusere studielånet ditt ytterligere.
 • Grunnskolelærerutdanningen vil gi deg viktig og etterspurt kompetanse innenfor kunnskapsformidling, relasjonsbygging og ledelse.

Grunnskolelærerutdanning 5-10 har fokus på undervisning rettet mot mellom – og ungdomstrinn. Studiet handler både om å tilegne seg faglig dybde, klasseledelse og undervisningsmetodikk.

Fordi studiet har praksis allerede fra første studieår, får du et godt innblikk i skolehverdagen, og du vil oppleve hvordan det er å jobbe som lærer. Du vil ha praksis fire til seks uker per år.

Som grunnskolelærer (lektor) for 5.-10. trinn har du opparbeidet deg kunnskap om hvordan undervise i dine fag, hvordan skape læringsresultater for hver enkelt elev og hvordan være en god motivator. Gjennom mye praksis får du god trening i lærerrollen.

Utdanningen gir deg kunnskap og verktøy slik at du kan tilrettelegge og strukturere undervisningen for best mulig læring for hver enkelt elev.

Med en masterutdanning fra UiT skal du føle deg trygg på hvordan du planlegger, begrunner, gjennomfører og vurderer elevtilpasset opplæring. Du har også kunnskap om hvordan videreutvikle opplæringen i samspill med elever, kollegaer og andre.

Etter endte studier vil du bli grunnskolelærer med lektorkompetanse rettet mot 5.-10. trinn i grunnskolen. Utdanningen kan også gi kompetanse i annet arbeid som skolerådgivning, informasjonsarbeid, kommunikasjonsrådgivning, voksenopplæring og skoleledelse.

Obligatoriske emner i grunnskolelærerutdanning 5-10 er pedagogikk og elevkunnskap og FoU. For øvrige detaljer se vedlagt studieplan



For å kvalifisere for opptak til grunnskolelærerutdanning må du dokumentere følgende :

 • Minimum 35 skolepoeng og gjennomsnittskarakter 3,0 i norsk (393 timer) og gjennomsnittskarakter 4,0 i fellesfaget matematikk (224 timer), ELLER
 • Mimimum 40 skolepoeng og gjennomsnittskarakter 3,0 i norsk (393 timer) og gjennomsnittskarakter 3,0 i fellesfaget matematikk (224 timer)

Karakterkravet i matematikk gjelder ikke for søkere som kan dokumentere bestått programfag i matematikk med et omfang på minst 140 timer eller tilsvarende.

For søkere som har samisk som første- eller andrespråk, gjelder karakterkravet i norsk for gjennomsnittet av karakterene i norsk (309 timer) og samisk (309 timer).

Det kan gis fritak fra prøve i en av målformene i norsk for studenter som ikke har vurdering i begge norske målformer fra videregående opplæring. For studenter som velger norsk som masterfag, er det ingen fritaksbestemmelse fra målformer.

Studenter som kommer inn på utdanningen må legge fram politiattest og det foretas en skikkethetsvurdering.

Suppleringsopptak:

Rammeplanen til lærerutdanningene åpner opp for å søke opptak til et annet studiested fra og med 4. studieår. Ved søknad om opptak til 4. studieår søker du lokalt opptak ved UiT med søknadskode 3116.

For å kunne søke må du ha bestått 60 studiepoeng i faget.

Ved søknaden må du legge ved følgende:

 • Karakterutskrift
 • Dokumentasjon på fullført praksis dersom dette ikke fremgår av din karakterutskrift

Ved innvilget opptak må politiattest (ikke eldre enn 3 måneder) leveres ved studiestart.

Søknadsfrist 15. april

Studieplan for utdanningen med emnebeskrivelser finner du nederst på nettsiden.

Ledige studieplasser høsten 2024
Trykk her for info om ledige studieplasser.

Studietilbudet er samlingsbasert og nettstøttet. De fysiske samlingene foregår på campus Alta, mens noe undervisning foregår digitalt i sanntid. Mellom samlingene jobber du både individuelt og sammen med andre studenter. Det er obligatorisk oppmøte til både fysisk og digital undervisning og obligatoriske arbeidskrav i de ulike fagene. Studentaktive arbeidsmåter er sentrale i studiet og vil bli prioritert på samlingene. Dette forutsetter at du er godt forberedt og har tilegnet deg teoristoffet på forhånd, slik at du kan delta aktivt i undervisningsaktivitetene og bidra i læringsfellesskapet.

Studiet vektlegger ulike undervisningsformer som blant annet seminarer, øvelser, rollespill, gruppearbeid, veiledning og forelesninger. I tillegg blir det lagt vekt på at alle får erfaring med arbeidsformer som benyttes i grunnskolen, inkludert drama og andre kreative og estetiske uttrykk.

Eksamen:

Eksamensformene vil variere mellom skoleeksamen, hjemmeeksamen, mappevurdering, muntlig eksamen, praktisk eksamen, FoU-oppgave (forskning og utvikling) og mastergradsoppgave.

Som masterstudent får du praksisopplæring i barneskolen og ungdomsskolen allerede fra første studieår. Du blir veiledet gjennom praksisperioden slik at du kan utvikle deg og bli trygg som lærer. I løpet av de fire første årene gjennomfører du minst 110 dager praksis i grunnskolen. Praksis legger opp til en naturlig progresjon der du i starten av studiet observerer undervisning og etterhvert får planlegge og gjennomføre egen undervisning.

Du får også mulighet til å gjennomføre 4 uker praksis i utlandet. På fjerde studieår kan du få oppleve skolehverdagen i et annet land

For ytterligere informasjon kan du besøke vår nettside for praksis.

Les mer om praksis her

Undervisningsspråket er norsk. I fagvalg engelsk er undervisningsspråket engelsk.

Delstudier i utlandet kan gjøre deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet! Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer. Master i grunnskolelærerutdanningen tilrettelegger for utvekslingvår - 8. semester (4.studieår).

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter med mer finner du på universitetets sider om utveksling. Mer detaljert informasjon om utveksling/utenlandsopphold vil bli gitt 3. studieår.

Studiested Land
Umeå University Sverige
The University of Auckland New Zealand
University of California, Berkeley USA
The Norwegian Study Centre Storbritannia og Nord-Irland

Bli lærer

Andre studier du kanskje vil like

Spesialpedagogikk - master
Spesialpedagogikk - master ( Tromsø, Alta )

Ønsker du å fordype deg i læringsmiljø og legge til rette for utsatte barn og unge. Master i spesial...

Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn - master
Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn - master ( Alta )

Ta vår samlingsbaserte grunnskolelærerutdanning og bli fremtidens lærer. Få praktisk erfaring og lær...