Bygg, ingeniør - bachelor (3-semester)

STUDIESTED: Narvik
Ingeniør-arktisk-anlegg.JPG

3-semesterordningen er en opptaksvei til ingeniørutdanningene for studenter som har generell studiekompetanse men mangler fordypning i Matematikk R1 + R2 og/eller Fysikk 1.

Fakta

Varighet:3 År
Studiested: Narvik
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor ingeniørfag - bygg
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 4510
Søk studiet

Møt byggingeniøren


3-semesterordningen er en opptaksvei til ingeniørutdanningene for studenter som har generell studiekompetanse men mangler fordypning i Matematikk R1 + R2 og/eller Fysikk 1.

Ordningen innebærer at studenten tar 3-semesterordningen og samtidig følger undervisningen på ingeniørutdanningen.

1. studieår starter med intensiv undervisning to-tre uker før ordinær studiestart. Deretter følger studenten i 1. studieår et tilrettelagt opplegg i matematikk og delvis også i fysikk, samtidig som det følges de andre fagene i hht. timeplanen for de ordinære studentene.

I tillegg vil det 1.studieår være to helgesamlinger pr. semester. Eksamen i matematikk avlegges i juni/juli i vårsemesteret 1. studieår. Fra og med 2. studieår er 3-semesterstudentene à jour med øvrige studenter i alle fag.

Beskrivelse av studiet

Studieprogrammet i bygg består av fire studieretninger:

Studieretningene fører fram til Bachelor grad innen ingeniørfag. Studiene er i hht. Nasjonal Rammeplan for ingeniørutdanning og studiene ved campus Narvik har rennomè på seg for å holde en høy kvalitet. Dette skyldes gode lærere og ikke minst tett dialog med næringslivet.

Studiet har grunnlagsfagene matematikk, miljø og kjemi, fysikk, statistikk og samfunnsfag. Studiet gir en generell og bred utdanning innen bygg ingeniørfaget, kombinert med tekniske fag, realfag, spesialiseringsfag og noe samfunnsfag. I tillegg kan studentene velge mellom ulike valgfag. Fra 3. semester kan studentene velge å spesialisere deg innen de fire studieretningene. Prosjektering og dimensjonering med moderne dataverktøy er en integrert del av studiet. Studentene får også kompetanse i økonomi og ledelse.

For å se strukturen i 3-semesterordningen, klikk her.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
Bachelor ingeniør, bygg (3-semesterordning)
Studieretninger: Konstruksjons- og Byggeteknikk, Anlegg- og samfunnsteknikk, Bergverksdrift og Mineralteknologi
Studiested: Narvik
1. semester (høst)
2. semester (vår)
3. semester (høst)
4. semester (vår)
Studieretning Konstruksjons- og Byggeteknikk
Kan velge mellom
eller
5. semester (høst)
Studieretning Konstruksjons- og Byggeteknikk
eller
eller
eller
eller
4. semester (vår)
Studieretning Anlegg- og samfunnsteknikk
Kan velge mellom:
eller
eller
5. semester (høst)
Studieretning Anlegg og Samfunnsteknikk
ITE1920 Jernbaneteknikk
eller
ITE1902 Vegplanlegging og vegteknologi
IGR1613 Matematikk 3 / Fysikk 2
IGR1613 Må tas for studenter som søker seg til masterutdanning
ITE1877 Drift og vedlikehold av veger og gater
eller
ITE1897 Rehabilitering av betong- og stålkonstruksjoner, og bygninger
eller
ITE1879 Vann og Avløpsteknikk II
eller
4. semester (vår)
Studieretning Bergverksdrift og Mineralteknologi
eller
ITE1860 er et ekstra fag kan velge
5. semester (høst)
Studieretning Bergverkdrifts og Mineralteknologi
eller
IGR1613 Matematikk 3 / Fysikk 2
IGR1613 Må tas for studenter som søker seg til masterutdanning
eller
6. semester (vår)

Se læringsutbytte beskrivelse studieplan 2019

Generell studiekompetanse eller realkompetanse*)

*) For å bli kvalifisert for opptak på grunnlag av realkompetanse er det nødvendig med minimum fem års fulltids arbeidserfaring hvorav tre år skal være relevant i forhold til det studiet det søkes om opptak til. Relevant arbeidspraksis kan være innenfor fagområder som danner grunnlag for fag-/svenneprøve til ingeniør Bygg via Y-veisordningen

klikk her for å se disse.

Ordningen innebærer at studenten tar 3-semesterordningen og samtidig følger undervisningen på ingeniørutdanningen.

1. studieår starter med intensiv undervisning to-tre uker før ordinær studiestart. Deretter følger studenten i 1. studieår et tilrettelagt opplegg i matematikk og delvis også i fysikk, samtidig som det følges de andre fagene i hht. timeplanen for de ordinære studentene.

I tillegg vil det 1.studieår være to helgesamlinger pr. semester. Eksamen i matematikk avlegges i juni/juli i vårsemesteret 1. studieår. Fra og med 2. studieår er 3-semesterstudentene à jour med øvrige studenter i alle fag.

Som byggingeniør kan du jobbe ved rådgivende ingeniørkontorer, i offentlig sektor, og i byggeleder- og ingeniørfirmaer.

Studiet kvalifiserer til Master i Teknologi/Sivilingeniør i Integrert Bygningsteknologi eller Ingeniørdesign ved UIT i Narvik

En påbygning innen økonomi og ledelse (PØL) eller Videreutdanning i Datateknikk for ingeniører ved UiT i Narvik er også mulig.Bli student ved UiT!For spørsmål om studiet
Har du spørsmål knyttet til opptak?

Opptakskontoret:
Tlf 76 96 61 56
Mail: opptak@uit.no

For spørsmål om studiet:
Universitetslektor Hugo Remlo
Tlf 76 96 64 99
Mail: hugo.remlo@uit.no

For generelle henvendelser:
Tlf 77 64 40 00
Mail: postmottak@uit.no