Internasjonal beredskap - bachelor

STUDIESTED: Harstad, Fjelldal
COLOURBOX6937550.JPG

Vi lever i en urolig verden, og behovet for å utdanne mennesker som kan yte nødvendige tjenester i ulike krisesituasjoner, er stort. Studiet gjennomføres i nært samarbeid med NBSK - Norges Brannskole på Fjelldal, i Tjeldsund kommune. De fleste ukessamlingene gjennomføres ved NBSK. Se mer om NBSK på deres hjemmesider: Norges Brannskole. Høyaktuelt studium om du ønsker å skaffe deg kompetanse innen samfunnssikkerhet og beredskap, og sikter deg inn på viktige funksjoner som skal håndtere krisesituasjoner. Relevant for alle deler av samfunnet: offentlig sektor, privat næringsliv og i frivillige organisasjoner.

Fakta

Varighet:3 År
Studiested: Harstad Fjelldal Annet
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i internasjonal beredskap
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 530
Søk studiet

Sentrale emner for dette studiet er nordområdekunnskap, naturkatastrofer, miljø og sårbarhet, organisasjon, ledelse og logistikk, operativ ledelse, risiko og risikostyring, og øvelser.

Praktisk tilnærming, og ferdigheter i planlegging og gjennomføring av øvelser i beredskapssammenheng.

Ved gjennomført studium vil studentene ha teoretiske kunnskaper om nordområdene og en forståelse for hvordan samfunnene i nordområdene er organisert og politisk styrt. De vil ha innsikt og forståelse for spesielle forhold i et arktisk klima, som f. eks. miljø og sårbarhet, og hvordan menneskers innretter seg, oppfører seg, og reagerer i et ekstremt klima. De vil også ha kunnskaper om geografiske forhold på land, men også kunnskaper om atmosfæriske forhold og forhold på havet som kan få følger for beredskapstenkning og beredskapsplanlegging. De vil ha kunnskaper om og innsikt i hvordan de skal hente informasjon, behandle informasjon og tall med statistiske metoder, vurdere og analysere risikofaktorer. De vil ha kunnskaper om organisasjon og ledelse, og hva det vil si og ha et operativt lederansvar.

Akademisk teoretisk utdanning med praktiske innslag/øvelser.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Studiet har 55 studieplasser, og er adgangsregulert.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

Realkompetansesøkere må dokumentere følgende:

  • Minimum 5 års fulltids yrkespraksis, hvorav inntil 2 år kan erstattes av skolegang. Relevant fagbrev kan erstatte 3 års yrkespraksis, slik at kravet i dette tilfellet blir fagbrev + 2 års fulltids yrkespraksis.
  • Minimum 3 års relevant arbeidserfaring, hvorav minimum 2 år i yrkesforhold. Deltidsstillinger omregnes til fulltid.
  • ferdigheter i engelsk som sannsynliggjør at de kan gjennomføre studiet og kan nyttiggjøre seg engelsk litteratur. Dette kan også dokumenteres med egenerklæring på engelsk.
  • kunnskaper i matematikk tilsvarende matematikkkravet til generell studiekompetanse.

 

Poenggrense for hovedopptaket 2016: Alle.

Undervisningsformer: Forelesninger, praktiske øvelser, ekskursjoner og hjemmearbeid vil være noen av arbeidsformene som kursene inneholder. Studiet gjennomføres i nært samarbeid med Norges Brannskole på Fjelldal, i Tjeldsund kommune. De fleste samlingene foregår ved NBSK.
Undervisningen er konsentrert i ukessamslinger.

Vurderingsformer: Individuelle skoleeksamener, og hjemmeeksamener individuelt eller i gruppe. Vurderingsformene skal være tilpasset læringsutbyttet, og sikre at dette oppnås.

Utdanningen gjør deg kvalifisert til å ivareta utrednings- og rådgivningsoppgaver i offentlig sektor, privat næringsliv og frivillige organisasjoner. Sammen med egnet yrkespraksis kvalifiserer den også til ledelses- og spesialistoppgaver på lignende områder. Studiet gir deg grunnleggende kunnskaper om samhandling på tvers mellom ulike bransjer og samfunn, ferdigheter i å analysere og bedømme akutte krise-situasjoner hvor liv, ytre miljø og verdier kan stå på spill, om evaluering og forebygging, og om utarbeiding av egnet beredskap for slike situasjoner.


Kontakt
profilbilde_n.jpg

Hass, May Grete Jørgensen


Konsulent
Telefon: +4777058131 may.g.hass@uit.no

Skip to main content