Kunstner

Som kunstner utøver eller skaper du kunstutrykk som skal dekorere, vekke følelser, fortelle historier eller dele opplevelser.

Som kunstner skaper eller utøver du en kunstform som skal dekorere, dele en opplevelse, fortelle en historie eller vekke en følelse.

Det finnes mange ulike kunstformer, der man gjerne deler det inn i utøvende og skapende kunst. Utøvende kunst er scenekunst, som dans, skuespill og musikk.

Skapende kunstformer kan være billedkunst, som malekunst, tegnekunst, skulptur, grafikk og bildevev, samt litteratur. Det består også av nyere kunstformer som performance kunst, installasjon, lydkunst, fotokunst, video- og datakunst og grafitti/gatekunst.

Betegnelsen kunstner brukes også om folk som har spesielle ferdigheter, kunnskap eller er spesielt fingernem, for eksempel tryllekunstner, trapeskunster og kunsthåndverker. Arkitektur blir også gjerne omtalt som en kunstform.

Kunstnertittelen er ikke beskyttet, noe som betyr at i utgangspunktet kan hvem som helst kalle seg kunstner.

Vanlige arbeidsoppgaver for en billedkunstner kan være:

  • skape/utøve kunst
  • planlegge prosjekter
  • formidle og vise fram kunsten, for eksempel i et galleri, på en forestilling eller ved å gi ut et skriftlig verk
  • lage utsmykninger for offentlige bygg eller rom (kunst i offentlige rom)
  • undervise eller holde kurs
  • delta på aktuelle arrangementer
  • skrive søknader om oppdrag, prosjektstøtte eller stipend.

Arbeidsoppgavene til en kunstner vil variere ut ifra hvilken kunstform man praktiserer.

Hvor kan jeg jobbe?

Over halvparten av kunstnere arbeider som selvstendig næringsdrivende. Bare én sjudel av medlemmene av norske kunstorganisasjoner er fast ansatte, og én tidel er frilansere (Kilde: Telemarkforskning 2015). Kunstnere har ofte egne atelier eller i fellesskap med andre kunstnere. Kunstverkene selges via gallerier eller direkte fra kunstneren selv. Mange kunstnere er ansatt i skoleverket som lærere i forming og kunstfag. En kunstner kan også få i oppdrag å utføre et bestillingsverk fra bedrifter eller det offentlige. Mange kunstnere har andre jobber ved siden av.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relevante utdanninger fra UiT:
Bevegelige bilder - bachelor (Kabelvåg) Fine Art - master (Tromsø) Kunst - bachelor (Tromsø)