Matematikk - årsstudium

Varighet: 1 år

Matematikk - årsstudium

Varighet: 1 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Ønsker du å lære mer om matematikk? Årsstudium i matematikk gir deg en innføring i matematisk tenking, statistikk og programmering. Studiet kan være en inngang til videre studier innen realfag.

Studiet passer også deg som er interessert i matematikk eller som ønsker å øke din kompetanse i forbindelse med arbeid.

Spørsmål om studiet

Martin Fjellvang Osima

Rådgiver


Informasjon om studiestart

Studiet inneholder grunnleggende matematikkemner som kalkulus, lineær algebra og diskret matematikk. I tillegg får man en innføring i statistikk, sannsynlighetsregning og programmering. Studiet kan tas på deltid.

Du lærer om lineær algebra og diskret matematikk, og får inngående kjennskap til kalkulus. Du lærer i tillegg om statistikk og hvordan programmering kan brukes som et verktøy for å løse matematiske problemer. Du lærer å løse tverrfaglige problemer gjennom matematiske metoder, både analytisk og numerisk.

Studiet gir ikke selvstendig yrkeskompetanse, men er beregnet for deg som ønsker å oppgradere matematikkunnskapene dine. Det passer også bra for lærere som ønsker videreutdanning i matematikk.

Trykk her for å se hvilke emner som undervises i studiet.

Se også under fanen «Studieplan» for oversikt over programmet for ditt kull.Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse, samt følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 (S1 + S2) og ett av følgende krav

  • Matematikk R2 eller
  • Fysikk 1 + 2 eller
  • Kjemi 1 + 2 eller
  • Biologi 1 + 2 eller
  • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
  • Geofag 1 + 2 eller
  • Teknologi og forskningslære 1 + 2

Studiet er åpent og ikke adgangsregulert. Alle som oppfyller opptakskravene får tilbud om studieplass.

Har du generell studiekompetanse, men mangler matematikk R1 og R2, og fysikk 1?

Du kan ta Realfagskurset i Tromsø for å få denne kompetansen. Realfagskurset i Tromsø er på vårsemesteret og er et fulltidsstudium.

Mangler du generell studiekompetanse?

Hvis du er 25 år eller eldre kan du søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars. Du likevel dekke eventuelle spesielle opptakskrav på det enkelte studieprogrammet.

Innpassing

Søkere som har relevant høyere utdanning fra tidligere kan søke om innpassing av emner, som etter faglig vurdering kan erstatte emner i studiet og brukes som en del av gjeldende studieprogram. En individuell utdanningsplan for resten av studietiden utarbeides. Du søker da opptak gjennom Samordna opptak og lever søknad om innpassing etter at du er tatt om som student på studieprogrammet.

Studiehverdagen består av forelesninger, gruppearbeid og lab. I forelesninger gjennomgås teori og faglige tema. I gruppearbeidet er studentene aktive gjennom løsning av oppgaver og diskusjon rundt problemstillinger. Fagene kan også ha pc-lab.

I hvert fag det en muntlig eller skriftlig eksamen, ofte i kombinasjon med hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller laboratorierapport. I mange av fagene, spesielt i starten av studiet, kreves obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) godkjent for tilgang til eksamen. Eksamensordningen er nærmere beskrevet for hvert enkelt fag i studieprogrammet.

Studiet er et norskspråklig studieprogram. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk.

Enkelte fag vil være engelskspråklige. Undervisning, pensumlitteratur og eksamensoppgaver vil her bli gitt på engelsk, men studenten kan velge å besvare eksamen på enten engelsk eller norsk/skandinavisk.

Pensumlitteraturen for de aller fleste fag er på engelsk.

Studiet kan inngå i andre realfaglige studieprogram, for eksempel bachelor i matematiske realfag.

Andre studier du kanskje vil like

Anvendt fysikk og matematikk, sivilingeniør - master
Anvendt fysikk og matematikk, sivilingeniør - master ( Tromsø )

Lurer du på hvordan matte og fysikk brukes i utvikling av ny teknologi? Som sivilingeniør i anvendt ...

Matematiske realfag - bachelor
Matematiske realfag - bachelor ( Tromsø )

Programmering og statistikk kan forklare verden rundt deg. Fordyp deg i matematikk, fysikk eller kje...

Realfagskurs
Realfagskurs ( Narvik, Alta, Bodø, Kirkenes, Hammerfest )

Har du generell studiekompetanse og bare ønsker å ta realfagene (matte og fysikk) kan du søke opptak...