Hvordan arkivere forskningsdata

Evita Lill Bergstad

Når du er ferdig med å behandle forskningsdataene dine, bør du laste opp disse til et forskningsdataarkiv. I mange tilfeller kan forskningsdataene arkiveres med åpen tilgang og dermed deles med andre.

 

Det er flere gode grunner til å arkivere forskningsdata. Arkivering sikrer at data er trygt bevart for fremtiden, og beskriver vi de arkiverte dataene våre godt gjør vi det mulig for andre forskere å reprodusere forskningen vår. Arkivering kan også føre til flere siteringer og legge til rette for nye samarbeid. I tillegg blir kravet om deling av åpne forskningsdata stadig mer utbredt blant vitenskapelige tidsskrifter, organisasjoner og finansiører. Dette kravet gjelder også ved UiT Norges arktiske universitet, se Prinsipper og retningslinjer for forvaltning av forskningsdata ved UiT.

 

I dette webinaret diskuterer vi fordelene med å arkivere forskningsdata og hvordan vi går frem for å velge et egnet arkiv. I tillegg vil vi kort snakke om deling av åpne metadata i de tilfellene selve datamaterialet har adgangsbegrensning, f.eks. på grunn av etiske, juridiske, kommersielle eller sikkerhetsmessige faktorer.

 

Du er kanskje også interessert i en av våre andre tematiske webinarer, for eksempel «Hvordan arkivere data i DataverseNO» eller «Hvordan søke og sitere forskningsdata». For mer informasjon se vår Kurskalender.

For mer informasjon om håndtering av forskningsdata ved UiT, se Forskningsdataportalen UiT.

 

Webinaret holdes av Helene N. Andreassen og Andreas Klein.

Velkommen!

Når: 26.09.23 kl 10.15–11.00
Hvor: Zoom
Sted: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Lenke: Klikk her
Kontakt: Helene N. Andreassen
Telefon: +47 77 64 57 35
E-post: helene.n.andreassen@uit.no
Åpne Zoom-møte
Meld meg på!
Legg i kalender