[AVLYST] Hvordan søke og sitere forskningsdata

Evita Lill Bergstad

Webinaret er avlyst pga få påmeldte. Ny mulighet 19. April: 

https://en.uit.no/tavla/artikkel/799993/how_to_search_and_cite_research_data 

Håndtering og tilgjengeliggjøring av forskningsdata har fått økt fokus de siste årene, og det blir mer og mer vanlig (og forventet) å gjøre data åpent tilgjengelige. Dette gir økte muligheter for å bygge videre på eksisterende forskning, men kan samtidig by på utfordringer hvis man ikke vet hvor man finner disse dataene, eller hvordan man skal referere til dem.
På samme måte som du gjør et grundig litteratursøk i forskjellige faser av et forskningsprosjekt, bør du også orientere deg i hva som finnes av eksisterende data. Slik unngår du å samle inn og prosessere de samme dataene på nytt. Samtidig kan du få identifisert et eventuelt behov for nye data, og om det er normer og standarder som er vanlig å følge når det gjelder strukturering, navngivning, dokumentasjon (metadata) og sitering.

I dette webinaret lærer du hvordan du søker etter data i ulike arkiver og søketjenester. Du lærer også hvordan du siterer data (dine egne og andres) når du bruker dem i dine publikasjoner.

Det vil være tid til spørsmål, kommentarer og diskusjon.
Du kan på forhånd melde inn spørsmål du har lyst å diskutere under webinaret, via Padlet: https://padlet.com/UIT2021/RDM
For mer informasjon om håndtering av forskningsdata ved UiT, se Forskningsdataportalen UiT.

Webinaret holdes av Andreas Klein (UB) og Anna Karpova (UB).

Velkommen!

Når: 15.02.23 kl 10.15–11.00
Hvor: -
Sted: Annet
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Lenke: Klikk her
Kontakt: Helene N. Andreassen
Telefon: 77645735
E-post: helene.n.andreassen@uit.no
Legg i kalender