Hvordan skrive en datahåndteringsplan

Join Zoom Meeting: https://uit.zoom.us/j/65669957888?pwd=a3lFTm8rcnA5VW9kWFJWdHNBU1VNUT09

I alle forskningsprosjekt, store som små, som omfatter håndtering av data, er det viktig å lage en god datahåndteringsplan (DHP). I arbeidet med DHPen planlegger du alle fasene du skal gjennom i prosjektet, og alle aktiviteter som har med datahåndtering å gjøre. Dette omfatter bl.a. søking etter eksisterende data du kan bygge på, innsamling eller generering av dine egne data, sikker lagring og backup i den aktive innsamlingsfasen, strukturering og dokumentering av data, bearbeidelse og analyse av data, og arkivering og (om mulig) deling av data. Datamaterialet og håndtering av dataene er som regel helt sentralt i et forskningsprosjekt, og det er viktig at dette gjøres i tråd med beste paksis. Derfor er planlegging helt sentralt. 

 

En datahåndteringsplan er et hjelpemiddel for deg som forsker. Det finnes gode maler som hjelper deg å tenke gjennom og beskrive hvordan alle disse trinnene i prosjektet ditt skal gjennomføres på beste måte. 

 

Det er også stadig flere finansiører som krever at en datahåndteringsplan skal lages, nettopp fordi dette sikrer bedre prosjektgjennomføring. Og et slikt krav gjelder også for alle forskere ved UiT Norges arktiske universitet, jamfør «Prinsipper og retningslinjer for forvaltning av forskningsdata ved UiT». 

 

 

I dette webinaret lærer du om hvordan du skriver en god datahåndteringsplan, og hva som typisk forventes fra finansiørene. 

 

Webinaret bygger på modulene “Hvordan strukturere og dokumentere forskningsdata” og “Hvordan arkivere forskningsdata” (se webinaroversikt her)

 

For mer informasjon om håndtering av forskningsdata ved UiT, se Forskningsdataportalen UiT.

 

Webinaret holdes av Adrian Verhoef og Leif Longva 

 

Velkommen! 

 

JOIN ZOOM MEETING

 

Når: 30.09.22 kl 10.15–11.00
Hvor: Zoom
Sted: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Lenke: Klikk her
Kontakt: Helene N Andreassen
Telefon: 77645735
E-post: researchdata@hjelp.uit.no

Påmelding
Frist: 29.09.2022
Fristen har gått ut. Beklager
Legg i kalender