Hvordan søke og sitere forskningsdata

Join Zoom Meeting: https://uit.zoom.us/j/66068409476?pwd=SWJoV3dIWE8yRkprc1U1ZkxQcGtXdz09

Håndtering og tilgjengeliggjøring av forskningsdata har fått økt fokus de siste årene, og det blir mer og mer vanlig (og forventet) å gjøre data åpent tilgjengelige. Dette gir økte muligheter for å bygge videre på eksisterende forskning, men kan samtidig by på utfordringer hvis man ikke vet hvor man finner disse dataene, eller hvordan man skal referere til dem.  

På samme måte som du gjør et grundig litteratursøk i forskjellige faser av et forskningsprosjekt, bør du også orientere deg i hva som finnes av eksisterende data. Slik unngår du å samle inn og prosessere de samme dataene på nytt. Samtidig får du undersøkt hvilke behov det er for nye data, og om det er normer og standarder som er vanlig å følge når det gjelder strukturering, navngivning, dokumentasjon (metadata) og sitering. 

 

I dette webinaret lærer du hvordan du søker data i ulike arkiver og søketjenester. Du lærer også hvordan du siterer andres data når du bruker dem i egne publikasjoner. 

 

For mer informasjon om håndtering av forskningsdata ved UiT, se Forskningsdataportalen UiT. 

 

Webinaret holdes av Helene N. Andreassen og Andreas Klein 

 

Velkommen! 

 

JOIN ZOOM MEETING

Når: 28.09.22 kl 10.15–11.00
Hvor: Zoom
Sted: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Lenke: Klikk her
Kontakt: Helene N Andreassen
Telefon: 77645735
E-post: researchdata@hjelp.uit.no

Påmelding
Frist: 27.09.2022
Fristen har gått ut. Beklager
Legg i kalender