Hvordan arkivere forskningsdata

Join Zoom Meeting: https://uit.zoom.us/j/64824886754?pwd=U3dHVTV6cVFPTG5HVlZNWUY4bWVEQT09 

Når du er ferdig med å behandle forskningsdataene dine, bør du laste opp disse til et forskningsdataarkiv. I mange tilfeller kan forskningsdataene arkiveres med åpen tilgang og dermed deles med andre.  

Det er flere gode grunner for å arkivere forskningsdata som ikke er underlagt etiske, juridiske, kommersielle eller sikkerhetsmessige begrensninger. Arkivering gjør det mulig for andre forskere å reprodusere forskningen vår, det kan føre til flere siteringer og legger til rette for nye samarbeid. I tillegg blir kravet om deling av åpne forskningsdata stadig mer utbredt blant vitenskapelige tidsskrifter, organisasjoner og finansiører. Fra 1. september 2017 gjelder dette kravet også ved UiT Norges arktiske universitet, se Prinsipper og retningslinjer for forvaltning av forskningsdata ved UiT.  

I dette webinaret diskuterer vi fordelene ved å arkivere forskningsdata og hvordan vi går frem for å velge et egnet arkiv. Vi vil også gi en kort innføring i oppbygning og bruk av UiT Open Research Data, som er UiTs institusjonelle arkiv for åpne forskningsdata. I tillegg vil vi kort snakke om deling av åpne metadata i de tilfellene selve datamaterialet har adgangsbegrensning.  

 

For mer informasjon om håndtering av forskningsdata ved UiT, se Forskningsdataportalen UiT.

 

Webinaret holdes av Helene N. Andreassen og Erik Axel Vollan 

 

Velkommen! 

Når: 08.02.22 kl 10.15–11.00
Hvor: Zoom
Sted: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Lenke: Klikk her
Kontakt: Helene N Andreassen
Telefon: 776 45735
E-post: researchdata@hjelp.uit.no

Påmelding
Frist: 07.02.2022
Fristen har gått ut. Beklager
Legg i kalender