Medisinstudenter presenterer sin forskning (dag 3)

Er biologisk terror en reell samfunnstrussel? Rapporterer unge voksne forskjellig seksualatferd med partnere de har møtt på internett sammenliknet med partnere de har møtt på tradisjonelle møtesteder? Er det noen sammenheng mellom hvilepuls og fysisk aktivitetsnivå?

Dette er bare noen av temaene du kan lære mer om under Forskningsdagene i år, når over 80 medisinerstudenter ved UiT Norges arktiske universitet presenterer sine masteroppgaver for publikum.

Hver student har bare 5 slides og 5 minutter på seg til å formidle sin forskning! Det vil bli mulighet til å stille spørsmål til de enkelte presentasjonene underveis. 

Arrangementet foregår i både Alta, Tromsø (dag 1, dag 2, dag 3) og Bodø i perioden 24. – 26. september.

NB: forskjellig dato/tid og program de ulike stedene!

Arrangementet er gratis, og åpent for alle. 

Velkommen!

Obs! Dagene her i Tromsø består av to parallelle sesjoner, se program for dagens sesjoner nedenfor:

 

Sesjon 5: Hjerte-, kar-, mage-, nyre- og kreftrelaterte sykdommer

Aud 8 MH Øst (MH-bygget)

Navn:

Tittel på presentasjon:

Benedikte Paulsen Risk assessment models of VTE in ambulatory cancer patients – A literature review
Christian Bugge Sammenhengen mellom hvilepuls og fysisk aktivitetsnivå
Synne Braseth Body-mass indeks hos menn i alderen 17-19 år og risiko for død av ischemisk hjertesykdom.
En prospektiv kohortstudie bestående av 43 024 norske menn.
Lisa Hansen Association between physical activity and carotid atherosclerosis
Silje Småbrekke A Comparison Between Office Blood Pressure Measurements and Ambulatory Blood Pressure Measurements in the Healthy Middle-Aged General Population
Katrin Elfberg Patientflöde för patienter utan transmural hjärtinfarkt (non-STEMI) och instabil angina pectoris som överförs från lokalsjukhus i Helse Nord till UNN Tromsø för angiografi/PCI
Sanna Zaman og
Ronja Kjær
Does the personality trait of neroticism cause vulnerabilty for Takotsubo cardiomyopathy?
Fredrikke Hveem Komorbiditet og quality of life hos bariatriske pasienter - en prospektiv studie fra RSSO ved Nordlandssykehuset Bodø
Terje Gunnestad Nyretransplantasjon med søsken som giver - en studie av hvordan og hvorfor praksisen har endret seg i Norge de siste 20 år
Hanne Skille Body height and risk of cancer: The Tromsø Study
Kristoffer Enge Prediktiv verdi av blodprøver hos pasienter henvist til Diagnostisk pakkeforløp
Henrik Foshaug Ultralyd - nytt diagnostisk førstevalg for utredning av malignitet i thyroidea?
Karen Rye Gir nye behandlingsprotokoller for akutt leukemi flere liggedøgn i sykehus?
Chair: Frode Forland og Finn Egil Skjeldestad

 

Sesjon 6: Psykiatri og molekylmedisin

Aud 9 MH Øst (MH-bygget)

Navn:

Tittel på presentasjon:

Brage Ulvmoen Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD) før og etter lovendring
Isabell Ivanov Begrunnelse for innleggelse med vedtak om tvungen observasjon og tvungent psykisk helsevern før og etter lovendring 1. september 2017
Åsa Otterlei Biopsykososial klinisk metode i møte med tenåringsjenter med langvarig utmattelse
Andreas Haldorsen The consequences of an ADHD-score in the clinical range in adolescence for mental health in young adults
Therese Uglebakken The ultimate weight-loss maintenance - A qualitative analysis of morbid obese patients views of recommended behaviour therapy offered by specialist care
Henriette Solberg Fatigue hos pasienter med systemisk lupus erythematosus (SLE); sammenheng med antifosfolipid anticardiolipin (aCL)
Maria Aasheim Et litteraturstudium som drøfter bioetiske argumenter for og imot legalisering av CRISPR-metoden for redigering av humane embryo til klinisk bruk
Ingrid Rosenlund Experimental gene expression modulation - A practical and theoretical approach
Elisabeth Vedahl Den nye helikase- og primasehemmeren amenamevir: Antiviral effekt mot BK polyomavirus (BKPyV)?
Ahmad Daliri High resolution respirometry in freshly isolated peripheral blood mononuclear cells as a diagnostic method for malignant hyperthermia predisposition -A pilot study
Chair: Arnfinn Sundsfjord

Bilde i banner: UiT

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 26. september 2019 kl. 14.15–16.00
Hvor: Aud. 8 og 9, MH øst
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte, studenter, gjester / eksterne, inviterte
Lenke: Klikk her
Kontakt: Irene Foss
Telefon: 77 64 67 71