Medisinstudenter presenterer sin forskning (dag 2)

Er biologisk terror en reell samfunnstrussel? Rapporterer unge voksne forskjellig seksualatferd med partnere de har møtt på internett sammenliknet med partnere de har møtt på tradisjonelle møtesteder? Er det noen sammenheng mellom hvilepuls og fysisk aktivitetsnivå?

Dette er bare noen av temaene du kan lære mer om under Forskningsdagene i år, når over 80 medisinerstudenter ved UiT Norges arktiske universitet presenterer sine masteroppgaver for publikum.

Hver student har bare 5 slides og 5 minutter på seg til å formidle sin forskning! Det vil bli mulighet til å stille spørsmål til de enkelte presentasjonene underveis. 

Arrangementet foregår i både Alta, Tromsø (dag 1, dag 2, dag 3) og Bodø i perioden 24. – 26. september.

NB: forskjellig dato/tid og program de ulike stedene!

Arrangementet er gratis, og åpent for alle. 

Velkommen!

Obs! Dagene her i Tromsø består av to parallelle sesjoner, se program for dagens sesjoner nedenfor:

 

Sesjon 3: Prenatal diagnostikk, reproduksjon, gynekologi, obstetrikk og inkontinens

Aud 8 MH Øst (MH-bygget)

Navn:

Tittel på presentasjon:

Thomas Bakkelund Nettdatingstudien- Rapporterer unge voksne forskjellig seksualatferd med partnere de har møtt på internett sammenliknet med partnere de har møtt på tradisjonelle møtesteder?
Alise Winther Chromosomal microarray in prenatal diagnosis - replacing traditional karyotyping
Anne Nystad Evaluering av analyser for utredning av maternelle anti-HLA klasse I antistoffer i forbindelse med svangerskap
Tina Coucheron HPA-1a antibodies in pregnancy and fetal growth – an analysis of registry data from a previous prospective screening study
Marte Fløysand Akutt nyreskade hos nyfødte innlagt på Nyfødt Intensiv UNN Tromsø
Shaleen Kaur Does duration of use of LNG-IUDs vary by contraceptive experience of the provider?
Mari Hansen Behandling av ekstrauterint svangerskap ved Universitetssykehuset Nord-Norge 2006-2016
Siv-Astrid Østlyngen St. Marks inkontinensscore - kan den brukes som pasientutfylt spørreskjema?
Julia Kvalsvik Efficacy of sacral nerve modulation evaluated with International Consultation on Incontinence Questionnaire-Bowels - A prospective case series
Karin Ekberg Menstruationscykelns påverkan på uthållighetskapacitet hos konditionstränade kvinnor
Marit Busund Reproductive factors and molecular subtypes of breast cancer – a literature study
Chair: Sigrid Brækkan og Finn Egil Skjeldestad

 

Sesjon 4: Infeksjon, hud, lunge og diabetes

Aud 10 MH Øst (MH-bygget)

Navn:

Tittel på presentasjon:

Tina-Anita Hagerup
og Krisitn Fremo
Comparison of different scoring tools in early detection of sepsis
Nora Ueland Sammenligning av cytokinmålinger med ELISA og multiplex ved eksperimentell sepsis hos gris
Adam Holskil Importfeber ved UNN
Christopher Bjerkeseter Urosepsis som følge av transrektal ultralydveiledet prostatabiopsi
Kristine Abelson Klinisk presentasjon av infeksjon og sepsis hos pasienter eldre enn 75 år. En kvalitetssikringsstudie for UNN Tromsø med fokus på SIRS, qSOFA, delir og antibiotikabruk
Trym Flygel The role of tuberculosis coinfection on lung function of HIV infected children and adolescents in Africa. A systematic review
Anna Karlsen Smokeless Tobacco and Carriage of Staphylococcus aureus
Jonas Devold Atopic disease in relation to Staphylococcus aureus carriage and spa type distribution in a subarctic population
Mary Le Sex differences in asthma control: the HUNT study
Marcus Salaman
og Eirik Sandnes
Langtidskomplikasjoner ved diabetes type 1 pasienter i Nord-Norge
Chair: Maja-Lisa Løchen

Bilde i banner: UiT

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 25. september 2019 kl. 14.15–16.00
Hvor: Aud. 8 og 10, MH øst
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte, studenter, gjester / eksterne, inviterte
Lenke: Klikk her
Kontakt: Irene Foss
Telefon: 77 64 67 71