Medisinstudenter presenterer sin forskning (dag 1)

Er biologisk terror en reell samfunnstrussel? Rapporterer unge voksne forskjellig seksualatferd med partnere de har møtt på internett sammenliknet med partnere de har møtt på tradisjonelle møtesteder? Er det noen sammenheng mellom hvilepuls og fysisk aktivitetsnivå?

Dette er bare noen av temaene du kan lære mer om under Forskningsdagene i år, når over 80 medisinerstudenter ved UiT Norges arktiske universitet presenterer sine masteroppgaver for publikum.

Hver student har bare 5 slides og 5 minutter på seg til å formidle sin forskning! Det vil bli mulighet til å stille spørsmål til de enkelte presentasjonene underveis. 

Arrangementet foregår i både Alta, Tromsø (dag 1, dag 2, dag 3) og Bodø i perioden 24. – 26. september.

NB: forskjellig dato/tid og program de ulike stedene!

Arrangementet er gratis, og åpent for alle. 

Velkommen!

Obs! Dagene her i Tromsø består av to parallelle sesjoner, se program for dagens sesjoner nedenfor:

 

Sesjon 1: Samfunnsmedisin, global helse og utdanning

Aud 8 MH Øst (MH-bygget)

Navn:

Tittel på presentasjon:

Vilde Fosseide Biologisk terror – en reell samfunnstrussel?
En litteraturstudie om biologisk terrorisme
Linda Eriksen Forskningsfeltet innvandrerhelse i Norge – en litteraturstudie
Fredrik Bain Organisering av flyktningehelsetjenester under
flyktningkrisen 2015-2016
Ida Jakobsen Behandles voksne mannlige og kvinnelige immigranter i 2018/2019 likt hos legen i primærhelsetjenesten i Norge
Håkon Barlindhaug Den finske sykdomsarven - En litteraturstudie av de populasjonsgenetiske mekanismene som har formet den finske genetiske strukturen
Solveig Hov og 
Mariann Mathiassen
Den finske sykdomsarven - En litteraturstudie av de populasjonsgenetiske mekanismene som har formet den finske genetiske strukturen
Ingvild Jakobsen Snus, røyking og mortalitet - En prospektiv kohortstudie av mortalitetsrisiko hos snusere
Celina Ravlo Skaderegisteret ved UNN Narvik Bearbeiding og analyse av rådata fra perioden 2004-2017
Lisa Sofie Albrigtsen
og Sunniva Addison
Klagesaker ved håndlidelser til Norsk pasientskadeerstatning 2007-2017
Stine Andersen Frihet under ansvar - En nordnorsk studieplan i et internasjonalt perspektiv
Kristian Thomassen Profesjonelle ferdigheter hos legestudenter ved avsluttende eksamen. En spørreundersøkelse blant studenter, pasienter og sensorer.
Chair: Katrine Wennevold

 

Sesjon 2: Nevrologi, nevrokirurgi, akuttmedisin og skader

Aud 9 MH Øst (MH-bygget)

Navn:

Tittel på presentasjon:

Øystein Bakke og 
Jonas Goll
Prevalens av insomni i den syvende Tromsøundersøkelsen 2015-16: Betydningen av bruk av ulike diagnosekriterier
Harald Ellingsen Anterior Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome (ACNES) - En oversikt
Martin Mørch En litteraturstudie om opioider sin langtidseffekt ved kroniske ikke-kreftrelaterte smertetilstander bedømt ut fra pasientrelaterte utfall, og deres risiko for overdoser
Ole Nebbneset Improvement in ASIA-score for traumatic spinal cord injured individuals
Malin Halstensgård Hvor mange med vertebrale kompresjonsbrudd identifisert i 2015 ble fulgt opp med beintetthetsmåling innen to år?
Petter Nylund Årsaker til alarmering av traumeteamet ved UNN Tromsø – øker bruk av medisinsk skjønn overtriage?
Ingrid Olsen og
Marie Skansen
Bruk av mekanisk brystkompresjonsmaskin ved hjertestans utenfor sykehus i ambulansetjenestene i Tromsø og Narvik: Er det nyttig?
Mikael Møller Prehospital kapnografi på ikke-intuberte pasienter Er kapnografi på ikke-intuberte pasienter ved bruk av Corpuls3, en nøyaktig og presis undersøkelse?
Tuva Svendsen En systematisk litteraturstudie om temperatur og prehospital transport
Christina Svanstrøm Comorbidity among patients admitted to the Department of Surgery, Hammerfest Hospital
Chair: Tor Ingebrigtsen

Bilde i banner: UiT

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 24. september 2019 kl. 14.15–16.00
Hvor: Aud. 8 og 9, MH øst
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte, studenter, gjester / eksterne, inviterte
Lenke: Klikk her
Kontakt: Irene Foss
Telefon: 77 64 67 71