Arctic Frontiers 2018 – en internasjonal konferanse om nordområdene. Vi gjør oppmerksom på at man må være påmeldt konferansen for å kunne delta på prisutdelingen." /> Arctic Frontiers 2018 – en internasjonal konferanse om nordområdene. Vi gjør oppmerksom på at man må være påmeldt konferansen for å kunne delta på prisutdelingen." />

Utdeling av Mohnprisen under Arctic Frontiers 2018 / The Mohn Award is Granted at Arctic Frontiers 2018

Historiens første vinnere av den internasjonale Mohnprisen for fremragende forskning relatert til Arktis er Forskningsgruppen The Meaning of Ice og Eddy Carmack. Prisen deles ut under Arctic Frontiers 2018 – en internasjonal konferanse om nordområdene. Vi gjør oppmerksom på at man må være påmeldt konferansen for å kunne delta på prisutdelingen.

 

Mohnprisen er opprettet i et samarbeid mellom Academia Borealis Nord-Norges vitenskapsakademi (NNVA), Tromsø forskningsstiftelse (TFS) og UiT Norges arktiske universitet (UiT). Prisen er på 2 millioner kroner og skal deles ut annethvert år.

Formålet med prisen er å anerkjenne forskning relatert til Arktis, og den skal bidra til å sette sentrale problemstillinger for den videre utviklingen i Arktis på den nasjonale og internasjonale dagsorden. Prisen skal også markere det betydelige bidraget Trond Mohn har ytt til forskning og forskningsfremmende tiltak ved UiT. 

Les mer her: Mohnprisen

Bakgrunn

Navnet kan spores tilbake til Henrik Mohn (1835-1916). Mohn var en pionér innen fagfelt som er helt sentrale for forståelsen av prosesser i Arktis. Han regnes som grunnleggeren av norsk meteorologi, og sørget for å utstyre en rekke polarekspedisjoner (blant dem Nansens Fram-ferd) med meteorologisk utstyr. Mohn var dessuten den første direktøren ved Meteorologisk institutt, og han var grandonkel til Trond Mohns far.

Les også: Utenriksministeren lanserte ny forskningspris

Nominasjon

Kandidater til Mohnprisen vurderes av en internasjonal komité, og endelig beslutning om hvem som skal tildeles prisen treffes av en styringskomité bestående av to representanter fra Academia Borealis Nord-Norges vitenskapsakademi, én representant fra Tromsø forskningsstiftelse og tre representanter fra UiT Norges arktiske universitet. 

Les mer om 50-årsjubileet her!

---------------------------------

The Mohn Award is granted for the first time in conjunction with UiT’s 50th anniversary. The award will be granted at a closed ceremony during Arctic Frontiers 2018 -an international conference on the northern areas.

The Mohn Award was founded in collaboration between Academia Borealis, Northern-Norway’s Academy of Science and Letters (NNVA), Tromsø Research Foundation (TFS) and UiT the Arctic University of Norway. It is an award of 2 million NOK and will be granted every second year.

The purpose of the award is to bring recognition to arctic related research and it aims to place key issues of arctic development on the national and international agenda. The award will also mark Trond Mohn’s significant contribution to research and research promotive efforts at UiT.

Read more here: The Mohn Award

Background

The name can be traced back to Henrik Mohn (1835-1916). Mohn was a pioneer in areas that are central to our understanding of arctic climate processes. He is considered the founder of Norwegian meteorology and ensured that a number of arctic expeditions (such as Nansen’s Fram expedition) had meteorological equipment. Mohn was the first director at the Institute of Meteorology, and he was also Trond Mohn’s great grand uncle.

Also read: The Minister of Foreign Affairs Launched New Research Award

Nomination

Candidates for the Mohn Award are considered by an international committee and the final decision of its recipient is made by a steering committee consisting of two representatives from Academia Borealis, two from Tromsø Research Foundation and three from UiT.

Når: 22. januar 2018 kl. 13.30–13.40
Hvor: Tromsø
Studiested: Tromsø
Målgruppe: alle
Legg i kalender