Illustrasjonsbilde

Oran Young får Mohnprisen for 2024

Professor emeritus ved University of California Santa Barbara, Oran Young, tildeles Mohnprisen for 2024 for sin ledende forskning og sitt geopolitiske arbeid for Arktis.

Oran Young har gjennom en lang karriere vært en sterk pådriver for geopolitisk oppmerksomhet mot Arktis. Han er ledende innen studier av internasjonale styrings- og miljøinstitusjoner, og verdens fremste ekspert på disse temaene i Arktis.

Som statsviter og miljøforsker er han anerkjent for sin tverrfaglige forskning på internasjonal institusjonsbygging, ressursforvaltning og den menneskelige dimensjonen ved klimaendringer i Arktis.

– Å få Mohnprisen er en eksepsjonell ære, og jeg ser på det som høydepunktet i mine 50 år med engasjement for Arktis, sier Young.

Professor Oran Young Foto: Privat.

En sentral rolle i Arktis

Rektor for UiT Norges arktiske universitet, Dag Rune Olsen, leder styringskomiteen for Mohnprisen. Han mener Young er en eksepsjonelt verdig vinner:

– Det Oran Young har gjort for tverrfaglig, geopolitisk samarbeid og forskning er uovertruffent. Hans arbeid har satt, og vil fortsette å sette, preg på hvordan vi snakker om og forstår Arktis, sier han.

Young har over flere tiår hatt en sentral rolle i grunnlegging og oppbygging av en rekke forskningsinstitusjoner og samarbeidsfora for Arktis. Dette har gitt viktige politiske og vitenskapelige ringvirkninger for å sikre fredelig internasjonalt samarbeid og bærekraftig forvaltning i Arktis.

Han har også bidratt til å åpne opp for en kunnskapsbasert samfunnsdebatt om forvaltning i Arktis og en informert dialog med politiske beslutningstakere.

Oran Young har en PhD og mastergrad fra Yale University og en bachelorgrad fra Harvard University. Han har vært professor II ved UiT Norges arktiske universitet, og har hovedsakelig hatt sitt virke ved Bren School of Environmental Science and Management, som er en del av University of California Santa Barbara.

Etterlyser nytenking og samarbeid

Mohnprisens faglige komité skriver i sin begrunnelse at Youngs forskning og lederskap over flere tiår har vært avgjørende for utviklingen av integrert og samarbeidsfokusert forskning i Arktis.

– Vi er på et kritisk punkt for Arktis’ fremtid, og vi trenger å kalibrere institusjonene våre på nytt for de neste tiårene. Vi trenger et kreativt samarbeid mellom politiske og vitenskapelig fagmiljø for å møte de nye utfordringene i Arktis, sier Young.

Oran Young ble utnevnt til æresdoktor ved UiT i 2015, og holdt da en gjesteforelesning med temaet: The Arctic Council at Twenty: How to Maintain Effectiveness in a Rapidly Changing Environment. Foto: Maja Sojtaric / UiT

Young er en av de mest siterte forskerne i sitt felt, og forfatter av 20 bøker og 150 fagartikler og bokkapitler. Han ble utnevnt til æresdoktor ved UiT Norges arktiske universitet i 2015.

– Jeg har en nær relasjon til Tromsø, og jeg gleder meg stort til å returnere til den arktiske hovedstaden for å motta prisen, sier Young.

Oran Young vil få overrakt Mohnprisen under Arctic Frontiers i 2024, og skal både holde tale i anledning prisutdelingen og bidra med flere foredrag på konferansen.

Du kan se et opptak av kunngjøringsarrangement i videoen under:


Program

  • Musikk ved Amanda Antonsen og Rasmus Olsen, studenter ved Musikkkonservatoriet på UiT Norges arktiske universitet.
  • What is the Mohn Prize? ved Synnøve des Bouvrie, Academia Borealis, Nord-Norges Vitenskapsakademi.
  • Kunngjøring av vinneren ved Dag Rune Olsen, rektor UiT.
  • Hilsen fra vinneren av Mohnprisen 2024.
  • Fagjuryens begrunnelse ved Prof. Nils Christian Stenseth, vitenskapskomiteen.