Illustrasjonsbilde

Mohnprisen

Formålet med Mohnprisen er å anerkjenne fremragende forskning relatert til Arktis. Samtidig skal prisen bidra til å sette problemstillinger som er sentrale for den videre utviklingen i Arktis på den nasjonale og internasjonale dagsorden. Mohnprisen bærer navnet til Henrik Mohn (1835–1916) som regnes som grunnleggeren av norsk forskning innen meteorologi og fysisk oseanografi.  

Fristen for å nominere kandidater var 31. juli 2021. Prisvinneren kunngjøres i november, og prisutdelingen finner sted under konferansen Arctic Frontiers i Tromsø 31. januar–3. februar 2022. 

Dorthe Dahl-Jensen fikk Mohnprisen for sin viktige rolle innen klimaforskning i 2020