Foto: erje Mortensen / Arctic Frontiers

Historiens første vinnere av Mohnprisen hedret på Arctic Frontiers

Teamet bak The Meaning of Ice og dr. Eddy Carmack mottok i dag den internasjonale Mohnprisen for fremragende forskning relatert til Arktis. Hedringen av vinnerne foregikk under konferansen Arctic Frontiers.

Foto: Mathilde Torsøe

Tildelt historiens første Mohnpris

Skrevet av Henriette Leine Wangen

Teamet bak The Meaning of Ice og dr. Eddy Carmack ble utnevnt som vinnere av den internasjonale Mohnprisen for fremragende forskning relatert til Arktis. Kunngjøringen av historiens første vinnere av Mohnprisen ble i dag avholdt ved Árdna – universitetets samiske kulturhus i Tromsø. 

Foto: Henrik Mohn (1835 - 1916): Frederik Klem, Wikipedia Public Domain

Om Mohnprisen

Den internasjonale Mohnprisen for fremragende forskning relatert til Arktis (Mohnprisen) er opprettet i samarbeid mellom Academia Borealis - Nord-Norges vitenskapsakademi (NNVA), Tromsø forskningsstiftelse. (TFS) og UiT Norges arktiske universitet (UiT).

Prisen, som er på 2 millioner kroner, deles ut hvert 2. år. 

Foto: Geir Gotaas (F.V: Oran Young, Anders Elverhøi, Jody Deming, Igor Krupnik, Gail Fondahl)

Styringskomité og vitenskapelig komité

Beslutning om hvem som skal tildeles Mohnprisen fattes av en styringskomité bestående av to representanter fra Academia Borealis Nord-Norges vitenskapsakademi (oppnevnt av akademiets styre), én representant fra Tromsø forskningsstifelse (oppnevnt av stiftelsens styre), og tre representanter fra UiT Norges arktiske universitet (oppnevnt av universitetsstyret). 

Styringskomiteen fatter sitt vedtak med utgangspunkt i en anbefaling fra en vitenskapelig komité som oppnevnes av styringskomiteen.

Foto: Ivar Bjørklund (Tromsø museum)

Prisvinnere

Teamet bak The Meaning of Ice og dr. Eddy Carmack ble utnevnt som vinnere av den internasjonale Mohnprisen for fremragende forskning relatert til Arktis.

Foto: Adnan Icagic

Veien fram mot Mohnprisen

Tidslinje som viser viktige datoer, tidsfrister og hendelser fram mot utdelingen av Mohnprisen i januar 2018

 • Åpning for nominasjoner

  Februar 2017

  Til Mohn-prisen kan nomineres en enkeltperson eller et fagmiljø som har levert fremragende forskning, som har en ledende internasjonal posisjon, som har gjort seg bemerket på sitt område, og som har bragt til veie banebrytende ny kunnskap om Arktis.

  Nominasjonsprosessen er åpen for alle som ønsker å foreslå kandidater, men selv-nominasjoner vil ikke bli akseptert.

 • Nominasjonsfrist

  15. september 2017

  Nominasjonsfristen er 15. september 2017

  For å nominerer kandidater til Mohnprisen, vennligst benytt dette skjemaet.

 • Prisvinner kunngjøres

  5. desember 2017, kl. 10:00

  Ettersom den første Mohnprisen blir delt ut først i januar 2018, finnes det inntil videre - naturlig nok - ikke noen informasjon om tidligere prisvinnere her.

  Sted: Árdna - universitetets samiske kulturhus, UiT Tromsø

 • Prisutdeling

  22.01.2018

  Den første Mohnprisen blir utdelt i januar 2018 i Tromsø

  Sted: Arctic Frontiers

 • Foredrag

  23.01.2018, kl. 10:00

  Foredrag med prisvinneren kl. 10:00

  Sted: Auditorium 2, Hus 1 i Teorifagbygget

 • Mohnprisen
 • c/o UiT Norges arktiske universitet
 • Pb. 6050 Langnes
 • 9037 Tromsø
 • info@mohnprisen.no