Ressurser

Skolelaboratoriet i realfag og teknologi

Barnehager på forskningsekspedisjon til Nordpolen

Nylig deltok 80 femåringer fra seks barnehager i Tromsø på en imaginær forskningsekspedisjon til Nordpolen. Oppdraget til de unge forskerne var å ta havbunnsprøver ulike steder på ferden fra Tromsø mot ishavet, og finne ut hvilke dyr som dominerte i prøvene.

Opplegget var en del av ‘Science for kids’, et prosjekt ved Nordnorsk Vitensenter, Arctic Frontiers, og UiT’s Skolelaboratorium, der målet er at barn skal få et innblikk i naturvitenskapelig arbeids- og tenkemåte, med undring og nysgjerrighet i sentrum.  

Og det er her forskningsekspedisjonen til Nordpolen kommer inn i bildet. Ungene skulle lete etter «bunndyr» i tre ulike sandprøver fra tre tenkte arktiske lokaliteter. Under ekspedisjonen og det påfølgende arbeidet med bunnprøvene, skulle ungene prøve å besvare to spørsmål: Finner vi samme arter i havbunnen ulike steder i havet? Og er det èn art vi finner mest av over alt?  

Ivrige unger grov og undersøkte bunnprøvene – en plastkasse fylt med sand og bunndyr i farget akryl. Her gjaldt det ikke bare å finne alle dyrene i sanden, men også å observere små forskjeller mellom artene. Er skjell med samme form, men ulik farge, samme art, eller tre ulike arter? Og hva med flerbørstemarkene hvor noen er hvitere enn andre?  

Disse spørsmålene diskuterte ungene under en havforskerkonferanse, hvor de ble enige om hvordan dyrene skulle sorteres i ulike arter. Poenget med dette var, på en leken måte, å vise ungene at fagdiskusjoner er forutsetning for godt samarbeid. Og her måtte altså forskerspirene diskutere seg frem til enighet om hvordan artene skulle deles i grupper og telles. 

Hos 5-åringene varierer mengde- og tallforståelsen mye. Ungene kunne finne ut hvilken art det var flest av, ikke bare ved telling, men også ved å stable dyrebrikkene i høyden eller legger brikkene etter hverandre i rekker.  

Ved en avsluttende forskersamling presentere ungene sine funn fra ulike havbunnsstasjoner for hverandre, og kunne så i felleskapet fastslå at ulike arter dominerer i forskjellige deler av havet. 

I ukene som kommer, skal ungene nå stille egne forskningsspørsmål. Hver barnehage skal velge et av ungenes spørsmål, som de så kommer til å forske på frem til januar. De skal da ha en posterpresentasjon av resultatene under en stor fest på Vitensenteret. Her kan det ventes spennende resultater på spørsmål som for eksempel: ‘Hvorfor fryser ikke måser på føttene om vinteren?’ eller ‘Får man virkelig mark i magen når man spiser snø?’. Har du lyst til å høre ungenes svar på lignende spørsmål, så ta deg en tur til Nordnorsk Vitensenter kommende januar når forskningsposterne henger ute i utstillingen.