Ressurser

Skolelaboratoriet i realfag og teknologi

Dugnad for havet

Vitensentrene har på oppdrag for Havforskningsinstituttet utviklet et helt nytt undervisningsopplegg for videregående skoler. Det kan gjennomføres med tur i fjæra eller på skolen med digitalt feltkurs.

Undervisningsopplegget er tilpasset de nye læreplanene og passer kanskje særlig godt for VG1 naturfag og VG1 naturbruk, men kan også brukes mot andre trinn som jobber med naturvitenskapelige metoder og feltkurs i fjæra.

Meld deg på lærerkurs

Det er laget et eget lærerkurs der du som lærer kan kan få en innføring i metodene forskere bruker, og hvordan man gjennomfører et feltkurs med elever. Du velger selv om dere skal dra ut i fjæra eller ha et digitalt feltkurs fra klasserommet.

4. juni 2021: Webinar med gjennomgang av opplegget og det digitale feltkurset.

Høst 2021: Fysisk kurs med praktisk del i fjæra. Det blir flere kurs og lokaliteter å velge mellom.

Påmelding:

booking@inspiria.no

Mer informasjon: 

Lærerkurs

Dugnad for havet