Ressurser

Skolelaboratoriet i realfag og teknologi

Fysikken lever! – Levert med augmented reality (AR)

– Fascinerende å se våre notater og teoretiske fremstillinger komme til liv gjennom denne appen for skoleelever, sier Kristine Ettestad og Ingeborg Frøystein.

Sivilingeniørstudentene Ettestad og Frøystein har det siste året hatt deltidsarbeid for Skolelaboratoriet i realfag der den viktigste oppgaven har vært å utvikle en helt ny øvelse i naturfag. Arbeidet har foregått i nært samarbeid med Norges arktiske universitetsmuseum og den nye utstillingen «Under lyset», der nordlyset er tema.

Studentene har sammen med universitetslektor i Skolelaboratoriet, Vibeke Aune, nå gjennomført de første skolebesøkene, både som fjernundervisning og ved fysisk oppmøte.

Mye energi i klasserommet

– Det var tydelig at elevene synes det var gøy med en app, forteller Frøystein.

– Det ble mye energi og aktivitet i klasserommet da nettbrettene kom frem, og elevene var ivrige på å finne ut hvordan dette virket.

Ettestad påpeker også at læringsutbyttet sannsynligvis blir bedre når elevene blir engasjert og har lyst til å utforske mer aktivt.

– Det er artig å se hvordan en enkel figur levendegjort via AR kan forklare et konsept mye bedre enn ord og tekst.

Bohrs atommodell

Studentene blir engasjerte når de forteller om appen, og Frøystein forteller at hun fikk et positivt sjokk da hun for første gang så fremstillingen av Bohrs atommodell med eksitering av elektroner.

– Den ble bare så utrolig fin, og det var veldig fascinerende å se dette bli så levende, sier hun.

Da studentene i fjor ble satt på oppdraget med å gjøre noe helt nytt, beskriver de det som å legge ett puslespill uten fasit. Den største utfordringen var å klare å omsette tidvis komplisert teori til en interaktiv verden som samtidig forenkler stoffet og gjør det forståelig for alle.

Programmering fra studiet kom til nytte

De konstaterer også at de er glade for å ha hatt god kommunikasjon med utviklerne i Stargate, firmaet som sto for AR-applikasjonen.

– Det viser seg at programmeringen vi har lært i studiet gjorde oss i stand til å forstå noe av tankegangen bak koden til applikasjonen. Det var litt overraskende at vi skjønte noe av det de snakket om, og det skulle vise seg å være en lærerik opplevelse, smiler Kristine Ettestad.

Studentene forklarer at det fortsatt er småting de vil justere på etter hvert som de presenterer applikasjonen for skoleklasser. Det er forskjell på hvilken faglig bakgrunn klassene har, og tilpasning til korona har vist seg å være en kontinuerlig prosess. Men at både elever, lærere og skolelaboratoriets undervisere har hatt det gøy under gjennomføringen lover godt for de neste elevene som skal få utforske nordlyset «live» med fysikk, matematikk og programmering.

Ingeborg Frøystein (t.v.) og Kristine Ettestad har utviklet en app der elever kan utforske nordlys og prosesser i verdensrommet med augmented reality. Foto: Vibeke Aune