Ressurser

Skolelaboratoriet i realfag og teknologi

Skolelaboratoriet går digitalt

Ble ikke stoppet av korona; lærere fra Kongsbakken videregående skole deltok på programmeringskurs.

Universitetslektor ved Skolelaboratoriet, Henrik Hillestad Løvold. gjennomførte Skolelaboratoriets første fjernundervisning for realfagslærere ved Kongsbakken vgs. Foto: Privat

Lærere på den digitale skolebenken
Høsten 2019 satte Skolelaboratoriet ved UiT i gang programmeringsopplæring av lærere i videregående skole, ca 120 lærere deltok i første runde av «Programmering for vgs».  Vinter og vår 2020 ble oppfølgingskurs planlagt og her kunne Korona satt en stopper for programmeringen, men for lærerne ved Kongsbakken videregående skole ble løsningen å få undervisning digitalt.

Brukte Zoom
Universitetslektor Henrik Hillestad Løvold gjennomførte kurset 27.april, som opprinnelig planlagt, der lærerne ble invitert til å delta via Zoom og 12 lærere deltok på kurset.

Uvant at det er stille i klasserommet
-Det gikk veldig fint, selv om jeg savner å få mer feeling med hvordan deltakerne har det underveis i kurset. Nå innser jeg at litt av småpraten som foregår underveis i gruppearbeid og ellers i forkant og etterkant av pauser gir meg litt følelse av hvordan deltakerne fordøyer innholdet i kurset. Det blir litt stille i gruppa, når det stort sett er jeg som prater, smiler Henrik.

Ifølge Henrik fungerte det overraskende godt å gjennomføre denne typen undervisning. - Det føltes som om vi var i et slags klasserom.  Jeg delte dem periodevis opp i mindre grupper, og det virket som om deltakerne ble mer aktive i de små gruppene, oppsummerer universitetslektoren.

Nye muligheter
Med dette kan Skolelaboratoriet ved UiT ha etablert en kursform som også kan fungere senere når verden igjen er i normaltilstand. Det er lange avstander i Nord-Norge, og kanskje kan dette gjøre at flere lærere (og elever) kan få opplæring i programmering på denne måten.