Ressurser

Skolelaboratoriet i realfag og teknologi

Hvordan er luftkvaliteten i Tromsø?

Dette er en problemstilling forskerklassen ved Kongsbakken videregående skole har undersøkt gjennom prosjektet «luftforurensing» dette vårsemestret. I dag presenterte de resultatene fra prosjektet på skolelaboratoriet ved UiT.

Elevene Nora (fra venstre), Per Ivar og Oda viser frem boksen de har brukt til å gjøre målingene. Foto: Ida Pedersen

Gjennom de tre siste månedene har 26 elever fra forskerlinjen ved Kongsbakken videregående skole gjortmålinger av støvpartikler, luftfuktighet og temperatur rundt i Tromsø. Målsetningen var at elevene skulle formulere og undersøke ulike problemstillinger knyttet til luftkvaliteten i byen. I dag presenterte elevene problemstillinger og funn på skolelaboratoriet i realfag og teknologi.

Elevene Nora, Ann-Kristin og Oda valgte å undersøke om det er korrelasjon mellom mengde støvpartikler og nedbør. Målingene deres ga en svak indikasjon på at det var mer støvpartikler ved nedbør, noe de mente ikke stemmer overens med teori og målinger de har fra Metrologisk institutt.

-Hvordan har dere opplevd dette prosjektet?

-Vi synes det har vært fint å reise litt ut fra skolen og det er gøy når man får kombinere teori med praksis. Det har vært litt kjipt når vi har plagdes, men det er også gøy å prøve å finne løsninger på problemene.

Denne lille boksen brukte elevene i forskerklassen til å gjøre målingene sine med. Komponentene som boksen består av, måtte elevene selv lodde sammen. Foto: Ida Pedersen

Flere av elevene forteller at de har møtt på utfordringer, både med det tekniske rundt målingene og med at det er mange ulike faktorer som påvirker mengde støvpartikler. Derfor var det flere av gruppene som følte at datagrunnlaget var så usikkert at de ikke ønsket å komme med noen konklusjon.

Læreren til forskerklassen, Joachim Sveia Knutsen, mener at det ikke gjør så mye at resultatene ble usikre.

-Det er ikke resultatet som er det viktigste, men hele prosessen rundt. Læringen i å reflektere og vurdere sine egne resultater er det viktigste.

Knutsen har allerede uttrykkt at han ønsker å være med på prosjektet med neste årskull også.

Måleinstrumentet som ble brukt i prosjektet besto blant annet av tre sensorer og en GPS. Elevene fikk selv sette sammen de ulike komponentene til denne boksen og måtte også sette sammen kodene de skulle bruke for å programmere de ulike sensorene til å fungere slik som de ville.

Prosjektet ble startet opp av institutt for informatikk i samarbeid med Knutsen. I løpet av prosjektperioden har elevene besøkt IFI to ganger og IFI har også besøkt klassen på skolen. Etter oppstarten har både Metrologisk institutt, Norsk institutt for luftforskning (NILU) og Nordnorsk vitensentret vært involvert i prosjektet. NILU har bidratt med en forelesning om luftforurensing og Metrologisk institutt har bidratt med værdata. Nordnorsk vitensenter har bidratt til designet av måleinstrumentet.

Tusen takk til elevene fra Kongsbakken for  gode og interessante presentasjoner!

Det smakte godt med pizza etter å ha holdt presentasjon. Foto: Ida Pedersen