Ressurser

Skolelaboratoriet i realfag og teknologi

Nyutviklet elevopplegg i DNA-teknologi

Elever fra Nordkjosbotn VGS fikk være de første som deltok på et nyutviklet elevopplegg innen DNA-teknologi.

Institutt for kjemi har i samarbeid med Skolelaboratoriet i realfag og teknologi utviklet et elevopplegg i bioteknologi og DNA-teknologi. Torsdag 27. februar ble dette gjennomført for første gang av elever fra Nordkjosbotn VGS med Biologi 2.

 

Hovedmålet med opplegget er å gi elevene innblikk i hvilke genteknologiske metoder som kan benyttes for å analysere og påvise DNA.

Elever fra Nordkjosbotn VGS

 

På laboratoriet i Forskningsparken fikk elevene være med på to øvelser. Den første øvelsen gikk ut på å kutte og analysere virus DNA. Elevene kuttet virus DNAet ved hjelp av tre ulike aktive enzymer. Kutting og liming av DNA-molekyler er viktige verktøy innen moderne bioteknologi og er en forutsetning for DNA-spleising og kloning. Konseptet kloning er å isolere et gen fra en organisme og kombinere dette med DNA fra en annen organisme i den hensikt og for eksempel studere hvordan et gen virker eller å innføre nye og ønskede egenskaper til en organisme.

 

Elevene fikk også påvise bakterie-DNA fra munnhulen ved hjelp av PCR, Polymerase chain reaction. PCR er en ekstremt effektiv metode for å kopiere DNA, selv fra prøver med ørsmå mengder DNA. PCR metoden benyttes blant annet på sykehus for å finne bakterier og virus i prøver fra pasienter. Dette er mulig fordi DNA til en rekke sykdomsfremkallende bakterier og virus er kjent.

 

Professor Peik Haugen, stipendiat Sunniva K. Thode og overingeniør Eva Bjørkeng er fornøyd med denne første gjennomføringen av denne øvelsen.

-          Vårt inntrykk var at elevene var engasjerte i arbeidet, spesielt mot slutten da resultatene fra analysene kom.

 

Elevene og læreren fra Nordkjosbotn VGS ga også gode tilbakemeldinger etter øvelsen. 

-          Dette var interessant. Det var veldig fint være på laboratoriet å se hvordan dette gjøres i praksis.