Ny i nord

Aktuelt

Invitasjon Ny i nord 2023/2024:
 

Til nyutdannede, veiledere, ledere og eiere

i barnehage, grunnskole og videregående opplæring

 

I Norge har vi nasjonale rammer med prinsipper og forpliktelser for veiledning av nyutdannede lærere i barnehage og skole (KD2018). UiT v/ Ny i nord tilbyr ulike arena for dialog, informasjon og støtte i dette arbeidet:

 

Årets tilbud inkludert påmeldingslenke:

 1) DIALOGSEMINARER BARNEHAGE OG GRUNNSKOLE

Dialogseminarene har fokus rettet mot utvikling av veiledningsordninger både på eiernivå og på den enkelte arbeidsplass i barnehage, grunnskole. På programmet er innlegg fra fagfeltet, innlegg om praksis på lokalt og/eller eier-nivå, samt dialog i plenum og i grupper. Mer detaljert program sendes ut til påmeldte deltakere så snart denne er klar. Velg tilbudet nærmest deg for å få dekket reiseutgifter for deltakere som ikke bor på plassen. Du melder deg på vårt fysiske dialogseminar. Som påmeldt vil du bli invitert også til webinarene.

Følgende tema vil bli hovedfokus på dialogseminarene:

DIALOGSEMINAR I - høst 2023 (fysisk): Organisering av gode veiledningsordninger for nytilsatte nyutdannede lærere i barnehage og skole - Hvordan kan arbeidsplassen/kommunen organisere veiledningsordninger i tråd med nasjonale rammer?

Finnmark: Lakselv 22. september 2023 - kl. 10.00-14.00 Lakselv hotell. (Påmelding stengt)

Troms: Storslett 12. oktober 2023 - kl. 12.00- 16.00. På Taket kafe og konferanse. (Påmelding stengt)

DIALOGSEMINAR II - vinter 2024 (webinar): Veiledningssamtalen – hvordan kan arbeidsplassen legge til rette for veiledning i tråd med nasjonale rammer?

10. januar 2024 - kl. 13.00- 15.00. (Påmelding stengt)

DIALOGSEMINAR III -  vår 2024 (webinar): Veiledning som en del av kollegial læring og organisasjonsutvikling

Dato: Onsdag 22. mai 2024

Tidspunkt: kl. 13.00-15.30

Sted: Zoom-nettmøte. (Ingen nedlasting av programvare behøves)

Påmeldingsfrist 13. mai 2024

Bruk Påmeldingsskjema Dialogseminar III, åpent webinar, 22.05.24

 Spre gjerne invitasjonen til andre som er i målgruppa for dialogseminaret.

Ta kontakt om du har noen spørsmål i forbindelse med påmelding.

2) DIALOGSEMINARER VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Dialogseminarene har fokus rettet mot utvikling av veiledningsordninger både på eiernivå og på den enkelte arbeidsplass i barnehage, grunnskole. På programmet er innlegg fra fagfeltet, innlegg om praksis på lokalt og/eller eier-nivå, samt dialog i plenum og i grupper. Mer detaljert program sendes ut til påmeldte deltakere så snart denne er klar. Velg tilbudet nærmest deg for å få dekket reiseutgifter for deltakere som ikke bor på plassen. Du melder deg på vårt fysiske dialogseminar. Som påmeldt vil du bli invitert også til webinarene.

Følgende tema vil bli hovedfokus på dialogseminarene:

DIALOGSEMINAR I - høst 2023 (fysisk): Releas-party: Overordnet plan for veiledning av nyutdannede lærere i Troms fylkeskommune presenteres. Hvordan kan skolen organisere god veiledningsordning for nytilsatte nyutdannede lærere i tråd med nasjonale rammer?

Tromsø fredag 3. november 2023, kl. 11.00-15.00. UiT Norges arktiske universitet. (Påmelding stengt)

DIALOGSEMINAR II - vinter 2024 (webinar): Veiledningssamtalen – hvordan kan arbeidsplassen legge til rette for veiledning i tråd med nasjonale rammer?

10. januar 2024 - kl. 13.00- 15.00. (Påmelding stengt)

DIALOGSEMINAR III - vår 2024 (webinar): Veiledning som en del av kollegial læring og organisasjonsutvikling

Dato: Onsdag 22. mai 2024

Tidspunkt: kl. 13.00-15.30

Sted: Zoom-nettmøte. (Ingen nedlasting av programvare behøves)

Påmeldingsfrist 13. mai 2024

Bruk Påmeldingsskjema Dialogseminar III, åpent webinar, 22.05.24

 Spre gjerne invitasjonen til andre som er i målgruppa for dialogseminaret.

Ta kontakt om du har noen spørsmål i forbindelse med påmelding.

ANDRE AKTIVITETER:

  

TFFK-PILOTEN – Veiledning for nyutdannede lærere i videregående opplæring

Ny i nord ønsker et tett samarbeid med barnehageeier/skoleeier. Høsten 2021 etablerte vi et samarbeid med Troms og Finnmark fylkeskommune. I oktober 2021 starter arbeidet med å utvikle felles plan for veiledning av nyutdannede lærere i videregående skole i Troms med en pilot ved en skole. Høsten 2022 ble piloten utvidet med ytterligere tre skoler i regionen. Planen ble ferdigstilt våren 2023 etter innspill fra alle parter (nyutdannede, veiledere, ledere, eiere, UiT v/Ny i nord). Den skal presenteres og publiseres høsten 2023 blant annet under dialogseminaret for videregående opplæring 3. november (se over).

Oppfølging av eiere.

Nettverket for Nord-Troms. Gry A Eliassen, utviklingsleder/regionkontakt Nord-Troms samarbeider med UiT v/ Ny i nord om å lage en regional plan for veiledning av nyutdannede lærere for samtlige kommuner i Nord-Troms. 

Harstad kommune, grunnskole. Bjørg Seime Johnsen, skolefaglig rådgiver, samarbeider med UiT v/ Ny i nord om faglige innlegg til veiledernettverk og nettverk for nyutdannede i kommunen.

Alta kommune, barnehage og grunnskole. Wenche Bjørnå-Larsen, skolefaglig rådgiver, samarbeider med UiT v/ Ny i nord om faglige innlegg til veiledningsnettverket første møte med de nyutdannede og deres veiledere.

Troms fylkeskommune, videregående opplæring. Bjørn Martin Sivertsen, seniorrådgiver seksjon for opplæring i skole, samarbeider med UiT v/ Ny i nord om å presentere en fersk plan for veiledning for nyutdannede lærere i fylkeskommunen gjennom dialogseminar der nyutdannede, veiledere, ledere og eiere møtes til dialog om hvordan skolene kan bidra til gode ordninger for de nyutdannede.

Seminar for veilederutdanningene ved UiT, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP), campus Breivika.

Ny i nord vil arrangere seminar for studenter ved veilederutdanningene ved ILP. Studentene vil etter gjennomført veilederutdanning være en ressurs for kommunen og egen arbeidsplass med sin kompetanse om veiledning for nyutdannede og lærerstudenter. Det vil bli satt av tid til informasjon og diskusjon om veiledning for nyutdannede med en varighet på om lag 2 timer.

Seminar for avgangsstudenter ved UiT, ILP, campus Tromsø og Alta.

Informasjon til kommende nyutdannede lærere om nasjonale rammer og Prinsipper og forpliktelser for veiledning av nyutdannede lærere i barnehage og skole. Informasjonen vil bli gitt på flere måter, både gjennom et skriv fra Pedagogstudentene og webinar.

 

Tilbud fra det nasjonale nettverket Veiledning for nyutdannede lærere:

Åpne webinarer med tema relatert til profesjonsveiledning i barnehage og skole, opptil 4 hvert år. Ta kontakt om du ønsker å stå på invitasjonslisten. 

 

 

Veilederutdanning:

Under finner du oversikt over Veilederutdanning ved UiT med link til mer informasjon:

Utdanning Studiested Målgruppe Omfang

Veiledning for lærere i skole og barnehage:

- PED-6341 – Grunnmodul 15 stp: Veiledning for lærere i skole og barnehage.
- PED-6342 – Valgemne 15 stp: Profesjonskvalifisering – Veiledning av studenter og nyutdannede
- PED-6343 – Valgemne 15 stp: Profesjonsveiledning – Prosessveiledning for kvalitetsutvikling
UiT Norges arktiske universitet, campus Tromsø

Lærere i barnehage og skole som er/skal bli veileder for lærerstudenter eller nyutdannede

30 stp

(15 + 15)
PED-6327: Veiledning for praksislærere i barnehagen (masternivå)  UiT Norges arktiske universitet, campus Tromsø Lærere i barnehage som er/skal bli veileder for lærerstudenter 30 stp 
       
         

Kontakt:

Ny i nord, koordinator. Veilederutdanningen, ILP, campus Tromsø: Inger Merethe Hansen


Veilederutdanning, ILP, campus Alta: Kari Wallem BøeAnsvarlig for siden: Hansen, Inger Merethe
Sist oppdatert: 29.04.2024 13:38