Ny i nord

Publikasjoner

 • Antonsen, Y., Jakhelln, R. & Bjørndal, K.E.W. (2020). Nyutdannede grunnskolelæreres faglige fordypning og masteroppgave – relevant for skolen? Nordisk tidsskrift for Utdanning og Praksis, 14(2), s. 103-121. https://doi.org/10.23865/up.v14.2209

 • Bjørndal, K.E.W., Antonsen, Y. & Jakhelln, R. (2020). FoU-kompetansen til nyutdannede grunnskolelærere – grunnlag for skoleutvikling? Acta Didactica Norden, 14(2), 20 sider.
  Hentet fra https://journals.uio.no/adnorden/article/view/7917

 • Hansen, I.M. (2020). Når ensomme praksislærere møtes – Praksisforum som arena for refleksjon og læring. Bedre skole 1/2020.
  Hentet fra https://utdanningsforskning.no/artikler/nar-ensomme-praksislarere-motes/

 • Hardy, I. Jakhelln, R. & Smit. B. (2020). The policies and politics of teachers’ initial learning: the complexity of national initial teacher education policies. Teaching Education, https://doi.org/10.1080/10476210.2020.1729115

 • Jakhelln, R., Eklund, G., Aspfors, J., Bjørndal, K. & Stølen, G. (2019). Newly Qualified Teachers’ Understandings of Research-based Teacher Education Practices−Two Cases From Finland and Norway. Scandinavian Journal of Educational Research. https://doi.org/10.1080/00313831.2019.1659402

 • Olsen, R. (2021). Flerstemmighet i veiledningssamtaler? En kasusstudie om triadisk FoU-veiledning i grunnskolelærerutdanningen. NORDVEI. Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk, 6(1), 1–16. https://doi.org/10.15845/ntvp.v6i1.3070

 • Olsen, R. (2020). Posisjonering i kunnskapsrelasjoner: En kasusstudie om FoU-veiledning i grunnskolelærerutdanningen. Nordisk Tidsskrift for Utdanning og Praksis, 14(3), 17–38. https://doi.org/10.23865/up.v14.2213 

 • Sollied, S., Worum, K. S., Madsen, S.S. & Kamplid, I. (2017).
  Pedagogisk arbeid innenfor et relasjonelt perspektiv -Erfaringer med ICDP i skole og barnehage. Spesialpedagogikk 2017 (02) s. 53-66 

 • Stjernstrøm, E. & Knudsen, L. C. (Red). (2014). Stemmer i veiledningsrommet. Bergen: Fagbokforlaget.

 • Worum, K. S. (2011). Tegning som verktøy. I K. Høihilder & K. R. Olsen (Red). Pedagogisk veiledning, metoder og tilnærmingsmåter, s. 76-80. Oslo: PEDLEX Norsk skoleinformasjon 

 • Worum, K. S. (2014). Veiledning, kunnskapssyn og danning. Norsk pedagogisk tidsskrift, 98(1), s. 26-35.
  Hentet fra https://www.idunn.no/npt/2014/01/veiledning_kunnskapssyn_ogdanning

 • Worum, K. S. & Ødegaard, E. E. (2016). Vilkår for kvalitet og forskningsbasering av praksisveiledning i barnehagelærerutdanningen BLU – Følgeforskning:
  Hentet fra http://blu.hib.no/wp-content/uploads/2016/10/kvalitet-og-forskningsbasering-av-praksisveiledning-i-blu.pdf 

 • Worum, K. S. (2016). Spor av sammenhenger og brudd i kunnskapssyn i veiledning ved lærerutdanningen. Norsk pedagogisk tidsskrift, 100(2), s. 103-114. https://doi.org/10.18261/issn.1504-2987-2016-02-04

 • Worum, K.S. & Bjørndal, C.R.P. (2018). Studenters oppfatninger av god og dårlig praksisveiledning i barnehagelærerutdanning. Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk, 3(1), 1-17. https://doi.org/10.15845/ntvp.v3i1.1578.

 • Worum, K. S., Hansen, I. M., & Olsen, R. (2022). Omvendt undervisning som talesjanger i veilederutdanningen: Studenters perspektiv på forhold som har betydning for læreprosesser. Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk, 7(1), 1-16. https://boap.uib.no/index.php/nordvei/article/view/3792
Ansvarlig for siden: Hansen, Inger Merethe
Sist oppdatert: 29.04.2024 13:38