Personkort bilde

Anne Britt Flemmen

Instituttleder, (professor sosiologi) Institutt for samfunnsvitenskap
Flag icon Flag icon

Kjønn og hverdagsliv, nære relasjoner, flerkulturelle forhold, transnasjonale ekteskap, migrasjon, metodologi.


Kjønn og samfunn, sosiologiske analysemåter, kvalitativ metode, prosjektdesign, migrasjon, etikk og vitenskapsteori.

Professor i sosiologi

 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. Turbulent indigenous objects: Controversies around cultural appropriation and recognition of difference.. Journal of material culture 2018. ISSN 1359-1835.s 1 - 19.s doi: 10.1177/1359183518782719.
 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. What Alters When the Traditional Sámi Costume Travels? A Study of Affective Investments in the Sápmi. Nordic Academic Press 2016 ISBN 9789187675669.s 179 - 198.
 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. Post-colonial encounters and companion stories in Sápmi. workshop 2.0: Ongoing conversations on ethnographies, storytelling and ethics in Arctic research 2014-10-06 - 2014-10-07 2014.
 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. Storytelling in post-colonial spaces. Work-shop 2014-02-12 - 2014-02-14 2014.
 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. Post-colonial moments: Negotiating sameness and difference in indigenous communities in Sápmi, Norway. Transnational/global feminism: Issues, contestations, challenges 2010-05-25 - 2010-05-26 2010.
 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. Sami/Russian/Norwegian intersections in the gender equality discourse. Beyond citizenship. Feminism and the transformation of belonging. 2010-06-30 - 2010-07-02 2010.
 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. Mangfold, likhet og likestilling i Sápmi. Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 978-82-519-2534-1.s 167 - 195.
 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. Gender equality and postcolonial moments. Gender and/in indigenous ways of living and knowing 2009-09-30 - 2009-10-02 2009.
 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. Mangfoldig likestilling i familiesfæren - samisk-norske utfordringer. EMMA-Nord nettverkssamling 2008-04-10 - 2008-04-11 2008.
 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. Møter:Sammenstøt av verdier i samisk-norske hverdagsliv. 'Verdier' 2008-01-28 - 2008-01-29 2008.
 • Lotherington, Ann Therese; Flemmen, Anne Britt. The passport as actor in the enactment of the Russian-Norwegian border. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-3312-0.s 275 - 288.

 • Flemmen, Anne Britt. Sensitizing Concepts in Action: Expanding the Framework.. Brill Academic Publishers 2018; Volum 118 (.) ISBN 9789004314191. ISSN 1573-4234.s 79 - 94.s doi: 10.1163/9789004314207_006.

 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. Turbulent indigenous objects: Controversies around cultural appropriation and recognition of difference.. Journal of material culture 2018. ISSN 1359-1835.s 1 - 19.s doi: 10.1177/1359183518782719.

 • Flemmen, Anne Britt; Zenebe, Mulumebet. Religious Mahbär in Ethiopia: Ritual Elements, Dynamics, and Challenges. Journal of Religion in Africa 2016; Volum 46 (1). ISSN 0022-4200.s 3 - 31.s doi: 10.1163/15700666-12340062.

 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. What Alters When the Traditional Sámi Costume Travels? A Study of Affective Investments in the Sápmi. Nordic Academic Press 2016 ISBN 9789187675669.s 179 - 198.

 • Aure, Marit; Flemmen, Anne Britt; Golebiowska, Kate. Transnational Links at the Edge. Ashgate 2011 (.) ISBN 978-0754679622.s 125 - 145.

 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. Mangfold, likhet og likestilling i Sápmi. Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 978-82-519-2534-1.s 167 - 195.

 • Berg, Anne-Jorunn; Flemmen, Anne Britt; Gullikstad, Berit. Innledning : Interseksjonalitet, flertydighet og metodologiske utfordringer. (fulltekst) Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 978-82-519-2534-1.s 11 - 37.

 • Flemmen, Anne Britt. Transnational marriages in an intersectional approach. VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG 2009 ISBN 978-3-639-16615-6.s 111 - 129.

 • Flemmen, Anne Britt. "It's easy to be a man in the company of Elena". Norwegian men on gender and nationality in Russian-Norwegian marriages. VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG 2009 ISBN 978-3-639-16615-6.s 99 - 111.

 • Lotherington, Ann Therese; Flemmen, Anne Britt. Governing Russian marriage migrants. VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG 2009 ISBN 978-3-639-16615-6.s 61 - 81.

 • Flemmen, Anne Britt. Russian women in North-Norwegian newspapers - minority and majority constructions. VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG 2009 ISBN 978-3-639-16615-6.s 39 - 61.

 • Flemmen, Anne Britt; Lotherington, Ann Therese. Transnational marriages - politics and desire. VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG 2009 ISBN 978-3-639-16615-6.s 25 - 39.

 • Flemmen, Anne Britt; Lotherington, Ann Therese. Introduction. VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG 2009 ISBN 978-3-639-16615-6.s 1 - 9.

 • Flemmen, Anne Britt; Eriksen, Sissel H.. Omvei til kunnskap. Med tolk i møter med fremmede. Akademisk Publisering 2009 ISBN 978-82-8152-025-7.s 274 - 289.

 • Flemmen, Anne Britt; Kramvig, Britt. Møter:sammenstøt av verdier i samisk-norske hverdagsliv. Universitetsforlaget 2008 ISBN 9788215013671.s 101 - 120.

 • Flemmen, Anne Britt. Transnational Marriages - Empirical Complexities and Theoretical Challenges. An Exploration of Intersectionality. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2008; Volum 16 (2). ISSN 0803-8740.s 114 - 129.

 • Zenebe, Mulumebet; Flemmen, Anne Britt. Gender Relations and Sexual Norms in the HIV/AIDS Discourse in Addis Ababa: Focus on Women's Resistance. Addis Ababa University Press 2008 ISBN 978-99944-52-10-1.s 163 - 199.

 • Flemmen, Anne Britt. Friendship among Women in Addis Ababa. Addis Ababa University Press 2008 ISBN 978-99944-52-10-1.s 112 - 163.

 • Flemmen, Anne Britt; Lotherington, Ann Therese. Transnational Marriages: Politics and Desire. Ashgate 2008 ISBN 978-0-7546-7141-1.s 127 - 138.

 • Flemmen, Anne Britt. "Det er lett å være mannfolk i lag med Elena". Norske menn om kjønn og nasjonalitet i russisk-norske ekteskap. 2007 ISBN 82-91167-09-5.s 111 - 127.

 • Lotherington, Ann Therese; Flemmen, Anne Britt. Ekteskapsmigrasjon i det norske maktfeltet. Sosiologi i dag 2007 (3-4). ISSN 0332-6330.s 59 - 83.

 • Flemmen, Anne Britt. Russiske kvinner i nordnorske aviser - minoritets- og majoritetskonstruksjoner. Tidsskrift for kjønnsforskning 2007; Volum 3 (1). ISSN 0809-6341.

 • Davies, Bronwyn; Flemmen, Anne Britt; Gannon, Susanne; Laws, Cath; Watson, Barb. An Archaeology of power and knowledge. Open University Press 2006 ISBN 0335220444.s 145 - 167.

 • Flemmen, Anne Britt. 'From one space girl to another' - refleksjoner omkring kjønn, kropp og rom. Roskilde Universitetsforlag 2006 ISBN 87-7867-340-2.s 176 - 188.

 • Flemmen, Anne Britt. 'Det er lett å være mannfolk i lag med Elena'. Norske menn om kjønn og nasjonalitet i russisk-norske ekteskap. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2004; Volum 06 (2-3). ISSN 1501-9934.s 64 - 72.

 • Davies, Bronwyn; Flemmen, Anne Britt; Gannon, Susanne; Laws, Cath; Watson, Barbara. Working on the ground. A collective biography of feminine subjectivities: Mapping the traces of power and knowledge. Social Semiotics 2002; Volum 12 (3). ISSN 1035-0330.

 • Flemmen, Anne Britt. Motsetningsfylte signaler. Om kjønnsrelasjoner, heteroseksualitet og rom. Kvinneforskning 2002 (1). ISSN 0806-6256.s 22 - 34.

 • Flemmen, Anne Britt. Kroppsliggjort subjektivitet. Spartacus 1999.s 119 - 137.

 • Lotherington, Ann Therese; Flemmen, Anne Britt. Negotiating gender: the case of the International Labour Organization, ILO. 1991.s 273 - 309.

 • Berg, Anne-Jorunn; Flemmen, Anne Britt; Gullikstad, Berit. Likestilte norskheter. Om kjønn og etnisitet. Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 978-82-519-2534-1.s 7 - 8.

 • Flemmen, Anne Britt; Lotherington, Ann Therese. Transnational Marriage Migration. Russian-Norwegian Encounters. VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG 2009 ISBN 978-3-639-16615-6.s 111 - 129.

 • Flemmen, Anne Britt; Lotherington, Ann Therese; Aure, Marit. Construction of the object through co-production.. Work-shop in Sociological Theory and Practice Revisited (STPR) 2018-10-11 - 2018-10-12 2018.

 • Flemmen, Anne Britt; Kramvig, Britt. Hvis interseksjonalitet er svaret - hva er spørsmålet?. Samefolkets dag 2017-02-06 - 2017-02-06 2017.

 • Nyseth, Torill; Flemmen, Anne Britt. Mangfold i integrering. Fagdag Kultur og idrett, Tromsø kommune 2017-11-29 - 2017-11-29 2017.

 • Flemmen, Anne Britt; Kraft, Siv Ellen. Kjære leser!. Tidsskrift for kjønnsforskning 2016; Volum 40 (1). ISSN 0809-6341.s 1 - 2.s doi: 10.18261.

 • Kraft, Siv Ellen; Flemmen, Anne Britt. Kjære leser. Tidsskrift for kjønnsforskning 2016; Volum 3+4. ISSN 0809-6341.

 • Flemmen, Anne Britt. Kvinners rettsikkerhet.. Medlemsmøte i Justitias døtre 2016-09-22 - 2016.

 • Flemmen, Anne Britt. Sensitizing concepts in action. Theory in Action: Theoretical strategies and theorising in social research 2016-05-25 - 2016-05-25 2016.

 • Flemmen, Anne Britt. Sensitizing concepts. Concepts in Action 2015-01-26 - 2015-01-27 2015.

 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. What alters when the Saami traditional dress travel? Affective investments in the High-North’. New Narratives on the postcolonial Arctic 2015-05-27 - 2015-05-29 2015.

 • Kraft, Siv Ellen; Flemmen, Anne Britt. Kjære leser!. Tidsskrift for kjønnsforskning 2015; Volum 39 (3-4). ISSN 0809-6341.s 183 - 184.

 • Flemmen, Anne Britt. En sosiologi med sensitivitet for mangfold og rom for kompleksitet.. Positiv sosiologi. Fagdag. 2015-10-14 - 2015-10-14 2015.

 • Kraft, Siv Ellen; Flemmen, Anne Britt. Kjære leser!. Tidsskrift for kjønnsforskning 2015; Volum 39 (1). ISSN 0809-6341.s 1 - 3.

 • Kraft, Siv Ellen; Flemmen, Anne Britt. Kjære leser!. Tidsskrift for kjønnsforskning 2015; Volum 39 (2). ISSN 0809-6341.s 87 - 88.

 • Woods, Michael; Flemmen, Anne Britt; Wollan, Gjermund. Beyond the Idyll: Contested Spaces of Rural Tourism. Norsk Geografisk Tidsskrift 2014; Volum 68 (3). ISSN 0029-1951.s 202 - 204.s doi: 10.1080/00291951.2014.904406.

 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. Post-colonial encounters and companion stories in Sápmi. workshop 2.0: Ongoing conversations on ethnographies, storytelling and ethics in Arctic research 2014-10-06 - 2014-10-07 2014.

 • Flemmen, Anne Britt; Natalia, Kukarenko. Cross-cultural research collaboration: Negotiating codes and dissonant expectations. Dialogues. NFU conference 2014: On who's terms? 2014-10-01 - 2014-10-02 2014.

 • Zenebe, Mulumebet; Flemmen, Anne Britt. Cross-cultural research collaboration: Negotiating codes and dissonant expectations. Dialogues. NFU conference 2014: On who's terms? 2014-10-01 - 2014-10-02 2014.

 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. Post-colonial encounters and companion stories in Sápmi. Annual Conference CRESC 2014: Power, Culture and Social Framing 2014-09-03 - 2014-09-05 2014.

 • Flemmen, Anne Britt. Thoughts on storytelling. When stories change hands 2014-05-08 - 2014-05-08 2014.

 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. Storytelling in post-colonial spaces. Work-shop 2014-02-12 - 2014-02-14 2014.

 • Flemmen, Anne Britt. 8.marsinnlegg om likestilling. 8.mars arrangement 2013-03-07 - 2013-03-08 2013.

 • Flemmen, Anne Britt. Forskningsetikk og kvalitativ metode. PhD kurs 2012-02-28 - 2012-02-29 2012.

 • Flemmen, Anne Britt. Politikk for likestilling. Sosiologi om diskriminering, Fagdag i sosiologi 2012-04-17 - 2013-04-17 2012.

 • Flemmen, Anne Britt. Voldtekstbølger. Vin & viten 2012-03-07 - 2012-03-07 2012.

 • Flemmen, Anne Britt. Balansekunst. Etiske utfordringer i kvalitativ forskning. Forskningsetisk ph.d kurs 2011-01-12 - 2011-01-12 2011.

 • Flemmen, Anne Britt. Heterogeneity and Boundaries. Panel presentation. Beyond Boundaries: Exploring the Concepts of Liminality and Alterity. International symposium and PhD course 2011-11-09 - 2011-11-11 2011.

 • Flemmen, Anne Britt. Interseksjonalitet - et anvendelig begrep?. Kjønnsforskning, vitenskapsteori og metodologi 2011-03-17 - 2011-03-17 2011.

 • Flemmen, Anne Britt; Aure, Marit. The making of borders in the new Russian-Norwegian borderzone. Remaking Borders. First EastBordNet Conference 2011-01-20 - 2011-01-22 2011.

 • Bøe, Stine; Flemmen, Anne Britt; Kramvig, Britt. Respekt viktigere enn likhet. 2010.

 • Solhaug, Randi M.; Flemmen, Anne Britt; Lotherington, Ann Therese. Grenseløs kjærlighet. 2010.

 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. Post-colonial moments: Negotiating sameness and difference in indigenous communities in Sápmi, Norway. Transnational/global feminism: Issues, contestations, challenges 2010-05-25 - 2010-05-26 2010.

 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. Sami/Russian/Norwegian intersections in the gender equality discourse. Beyond citizenship. Feminism and the transformation of belonging. 2010-06-30 - 2010-07-02 2010.

 • Flemmen, Anne Britt; Kramvig, Britt. Mangfold, likhet og likestilling i Sápmi. Poststrukturalisme, fenomenologi og materalitet. PhD kurs i vitenskapsteori 2010-03-09 - 2010-03-12 2010.

 • Gullikstad, Berit; Berg, Anne-Jorunn; Flemmen, Anne Britt. Forord. Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 978-82-519-2534-1.s 7 - 8.

 • Haslie, Anita; Flemmen, Anne Britt. Pensumpioner. 2009.

 • Flemmen, Anne Britt. Forskningsetikk og kvalitative metoder i samfunnsvitenskapen. PhD kurs i forskningsetikk 2009-10-14 - 2009-10-14 2009.

 • Zenebe, Mulumebet; Flemmen, Anne Britt. Gender relations and meanings in religious mehabers in Addis Ababa. XVII International Conference of Ethiopian Studies 2009-11-01 - 2009-11-05 2009.

 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. Gender equality and postcolonial moments. Gender and/in indigenous ways of living and knowing 2009-09-30 - 2009-10-02 2009.

 • Flemmen, Anne Britt; Eriksen, Sissel H.. Detour towards knowledge - use of interpreter in research. 9th Conference of the European Sociological Association 2009-09-02 - 2009-09-05 2009.

 • Flemmen, Anne Britt; Lotherington, Ann Therese. Re-visiting/re-analysing the gender equality policy of the International Labour Organisation (ILO). Revisiting and rethinking gender in development 2009-06-25 - 2009-06-26 2009.

 • Flemmen, Anne Britt. Exploring bifocality as a useful concept. Network meeting in Work Group 2, "Travel, Exchanges, Translations" 2009-04-27 - 2009-04-28 2009.

 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. Forhandlinger av etnisitet og kjønn i familier. EMMA-Nord samling 2009-03-04 - 2009-03-05 2009.

 • Flemmen, Anne Britt. The question of experience as a source of knowledge. Methodological challenges in East-African gender studies, PhD course 2009-03-24 - 2009-03-25 2009.

 • Flemmen, Anne Britt. Intimate citizenship. Kick-off seminar 'Thought as action. Gender, democracy, freedom.' 2009-02-13 - 2009-02-14 2009.

 • Flemmen, Anne Britt. Ekteskapsmigrasjon som eksempel på sosiologisk analyse. Populærvitenskapelig foredrag for videregående skole 2009-04-30 - 2009.

 • Berg, Anne-Jorunn; Flemmen, Anne Britt; Gullikstad, Berit. Norske likestillinger ¿ fortellinger om interseksjonalitet, kjønn og mangfold. EMMA-nord 2008-10-21 - 2008-10-23 2008.

 • Flemmen, Anne Britt. Friendship among women in Addis Ababa, Ethiopia. Dissemination seminar for published book 2008-11-14 - 2008.

 • Flemmen, Anne Britt. The question of experience as a source of knowledge. Ethics, epistemology and social reality. PhD course 2008-11-24 - 2008-11-27 2008.

 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. Forhandlinger av kjønn og etnisitet i flerkulturelle familier. EMMA-Nord nettverksmøte 2008-10-21 - 2008-10-23 2008.

 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. Mangfoldig likestilling i familiesfæren - samisk-norske utfordringer. EMMA-Nord nettverkssamling 2008-04-10 - 2008-04-11 2008.

 • Flemmen, Anne Britt. Transnasjonale ekteskap - politikk og begjær. Kjønnsforskningsmesse 2008 2008-04-15 - 2008.

 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. Møter:Sammenstøt av verdier i samisk-norske hverdagsliv. 'Verdier' 2008-01-28 - 2008-01-29 2008.

 • Flemmen, Anne Britt. Abduktiv forskningsstrategi. PhD kurs i 'Prosjektdesign og metodologi' 2008-01-08 - 2008-01-10 2008.

 • Eriksen, Sissel H.; Flemmen, Anne Britt; Mulugeta, Emebet; Zenebe, Mulumebet. Urban Poverty in Ethiopia: The Economic and Social Adaptations of Women. 10th International Interdisciplinary Congress,Women's Worlds 2008 2008-07-03 - 2008-07-09 2008.

 • Flemmen, Anne Britt. Balansekunst. Etiske utfordringer i kvalitativ forskning. Lørdagsuniversitetet 2008-09-20 - 2008.

 • Flemmen, Anne Britt. Postkolonial teori. Universitetsforlaget 2008 ISBN 9788215013800.s 231 - 232.

 • Flemmen, Anne Britt. Poststrukturalisme. Universitetsforlaget 2008 ISBN 9788215013800.s 232 - 233.

 • Flemmen, Anne Britt; Lotherington, Ann Therese. Ekteskapsmigrasjon i det norske maktfeltet. Forskningsseminar Institutt for sosiologi 2007-12-03 - 2007.

 • Flemmen, Anne Britt. Russiske kvinner i nordnorske aviser - majoritets- og minoritetskonstruksjoner. Forskningsseminar ISO 2007-05-29 - 2007.

 • Flemmen, Anne Britt; Lotherington, Ann Therese. Russisk kvinneinnvandring til Nord-Norge i et interseksjonalitetsperspektiv. Nettverksarrangement 2007-11-08 - 2007-11-08 2007.

 • Flemmen, Anne Britt. Friendship among Women in Addis Ababa. The International Conference on Ethiopian Studies 2007-07-02 - 2007-07-06 2007.

 • Flemmen, Anne Britt. Exploring Gender and Nationality through Russian/Norwegian Marriages in Northern Norway. International symposium: 'Gendered Discourses and National Identities in a Changing Europe'. 2007-06-07 - 2007-06-08 2007.

 • Flemmen, Anne Britt. Om å teoretisere kjønn og kropp. Vitenskapsteori og etikk 2007-05-23 - 2007.

 • Flemmen, Anne Britt. Transnational Marriages - Empirical Complexities and Conceptual Challenges in Russian/Norwegian Marriages. An Exploration of Intersectionality. Workshop i FEMINORE nettverket 2007-05-11 - 2007-05-13 2007.

 • Flemmen, Anne Britt; Lotherington, Ann Therese. Transnasjonale ekteskap/familier - russisk/norske møter. Vinterseminaret i sosiologi 2007-01-26 - 2007-01-28 2007.

 • Lotherington, Ann Therese; Flemmen, Anne Britt. Marriage migration to Norway. About immigration policy and the challenges Russian women face when trying to settle down. Feminine Migration in Northern Europe (FEMINORE), 3rd workshop 2007-01-18 - 2007-01-21 2007.

 • Nielsen, Jens Petter; Bertelsen, Reidar; Flemmen, Anne Britt; Vittersø, Joar. “Nordområdene og samfunnsforskningen". Nordlys 2006. ISSN 0805-5440.

 • Flemmen, Anne Britt. North Norwegian Newspaper Coverage of Russian Women. 2nd Workshop i the FEMINORE (Feminine Migration in Northern Europe) Network 2006-05-11 - 2006-05-14 2006.

 • Flemmen, Anne Britt. Hva skjer når kvinner krysser grenser? Norske menns fortellinger om møtet med sine Russiske livsledsagere. Prateklubben. 2006-04-02 - 2006.

 • Flemmen, Anne Britt. Finnes det en kjærlighetens sosiologi?. Lørdaguniversitetet 2006-01-28 - 2006-01-28 2006.

 • Flemmen, Anne Britt. Vold som fenomen. Vold mot kvinner - en global helseutfordring 2005-10-20 - 2005-10-21 2005.

 • Flemmen, Anne Britt. Likestilt - med russisk kone. 2005.

 • Flemmen, Anne Britt. Ethnicity, nationality, citizenship or culture? A search for conceptual tools for analysing Norwegian/Russian marriages. Crossroads 2005-05-30 - 2005-06-01 2005.

 • Flemmen, Anne Britt. Constructing Gender and Relationships in Marriages Between Norwegian Men and Russian Women. The 5th European Feminist Research Conference 2003-08-20 - 2003-08-24 2003.

 • Flemmen, Anne Britt. Globalisering og grenser. 2003.

 • Flemmen, Anne Britt. The production of friendship in Addis Ababa. Women's Worlds Conference 2002-07-20 - 2002-07-25 2002.

 • Valestrand, Haldis; Flemmen, Anne Britt. Kvinneforskning og kvinner i forskning i samfunnsvitenskapene. Ottar 1999 (226). ISSN 0030-6703.s 9 - 18.

 • Flemmen, Anne Britt. Mellomromserfaringer. En analyse av kvinners frykt for seksualisert vold. 1999.

 • Flemmen, Anne Britt. In the corridor - the space in between. Analyzing women's fear of sexual violence. Women's Worlds Conference 1999-06-20 - 1999-06-26 1999.

 • Flemmen, Anne Britt; Lotherington, Ann Therese; Aure, Marit. Construction of the object through co-production.. Work-shop in Sociological Theory and Practice Revisited (STPR) 2018-10-11 - 2018-10-12 2018.

 • Flemmen, Anne Britt; Kramvig, Britt. Hvis interseksjonalitet er svaret - hva er spørsmålet?. Samefolkets dag 2017-02-06 - 2017-02-06 2017.

 • Nyseth, Torill; Flemmen, Anne Britt. Mangfold i integrering. Fagdag Kultur og idrett, Tromsø kommune 2017-11-29 - 2017-11-29 2017.

 • Flemmen, Anne Britt; Kraft, Siv Ellen. Kjære leser!. Tidsskrift for kjønnsforskning 2016; Volum 40 (1). ISSN 0809-6341.s 1 - 2.s doi: 10.18261.

 • Kraft, Siv Ellen; Flemmen, Anne Britt. Kjære leser. Tidsskrift for kjønnsforskning 2016; Volum 3+4. ISSN 0809-6341.

 • Flemmen, Anne Britt. Kvinners rettsikkerhet.. Medlemsmøte i Justitias døtre 2016-09-22 - 2016.

 • Flemmen, Anne Britt. Sensitizing concepts in action. Theory in Action: Theoretical strategies and theorising in social research 2016-05-25 - 2016-05-25 2016.

 • Flemmen, Anne Britt. Sensitizing concepts. Concepts in Action 2015-01-26 - 2015-01-27 2015.

 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. What alters when the Saami traditional dress travel? Affective investments in the High-North’. New Narratives on the postcolonial Arctic 2015-05-27 - 2015-05-29 2015.

 • Kraft, Siv Ellen; Flemmen, Anne Britt. Kjære leser!. Tidsskrift for kjønnsforskning 2015; Volum 39 (3-4). ISSN 0809-6341.s 183 - 184.

 • Flemmen, Anne Britt. En sosiologi med sensitivitet for mangfold og rom for kompleksitet.. Positiv sosiologi. Fagdag. 2015-10-14 - 2015-10-14 2015.

 • Kraft, Siv Ellen; Flemmen, Anne Britt. Kjære leser!. Tidsskrift for kjønnsforskning 2015; Volum 39 (1). ISSN 0809-6341.s 1 - 3.

 • Kraft, Siv Ellen; Flemmen, Anne Britt. Kjære leser!. Tidsskrift for kjønnsforskning 2015; Volum 39 (2). ISSN 0809-6341.s 87 - 88.

 • Woods, Michael; Flemmen, Anne Britt; Wollan, Gjermund. Beyond the Idyll: Contested Spaces of Rural Tourism. Norsk Geografisk Tidsskrift 2014; Volum 68 (3). ISSN 0029-1951.s 202 - 204.s doi: 10.1080/00291951.2014.904406.

 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. Post-colonial encounters and companion stories in Sápmi. workshop 2.0: Ongoing conversations on ethnographies, storytelling and ethics in Arctic research 2014-10-06 - 2014-10-07 2014.

 • Flemmen, Anne Britt; Natalia, Kukarenko. Cross-cultural research collaboration: Negotiating codes and dissonant expectations. Dialogues. NFU conference 2014: On who's terms? 2014-10-01 - 2014-10-02 2014.

 • Zenebe, Mulumebet; Flemmen, Anne Britt. Cross-cultural research collaboration: Negotiating codes and dissonant expectations. Dialogues. NFU conference 2014: On who's terms? 2014-10-01 - 2014-10-02 2014.

 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. Post-colonial encounters and companion stories in Sápmi. Annual Conference CRESC 2014: Power, Culture and Social Framing 2014-09-03 - 2014-09-05 2014.

 • Flemmen, Anne Britt. Thoughts on storytelling. When stories change hands 2014-05-08 - 2014-05-08 2014.

 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. Storytelling in post-colonial spaces. Work-shop 2014-02-12 - 2014-02-14 2014.

 • Flemmen, Anne Britt. 8.marsinnlegg om likestilling. 8.mars arrangement 2013-03-07 - 2013-03-08 2013.

 • Flemmen, Anne Britt. Forskningsetikk og kvalitativ metode. PhD kurs 2012-02-28 - 2012-02-29 2012.

 • Flemmen, Anne Britt. Politikk for likestilling. Sosiologi om diskriminering, Fagdag i sosiologi 2012-04-17 - 2013-04-17 2012.

 • Flemmen, Anne Britt. Voldtekstbølger. Vin & viten 2012-03-07 - 2012-03-07 2012.

 • Flemmen, Anne Britt. Balansekunst. Etiske utfordringer i kvalitativ forskning. Forskningsetisk ph.d kurs 2011-01-12 - 2011-01-12 2011.

 • Flemmen, Anne Britt. Heterogeneity and Boundaries. Panel presentation. Beyond Boundaries: Exploring the Concepts of Liminality and Alterity. International symposium and PhD course 2011-11-09 - 2011-11-11 2011.

 • Flemmen, Anne Britt. Interseksjonalitet - et anvendelig begrep?. Kjønnsforskning, vitenskapsteori og metodologi 2011-03-17 - 2011-03-17 2011.

 • Flemmen, Anne Britt; Aure, Marit. The making of borders in the new Russian-Norwegian borderzone. Remaking Borders. First EastBordNet Conference 2011-01-20 - 2011-01-22 2011.

 • Bøe, Stine; Flemmen, Anne Britt; Kramvig, Britt. Respekt viktigere enn likhet. 2010.

 • Solhaug, Randi M.; Flemmen, Anne Britt; Lotherington, Ann Therese. Grenseløs kjærlighet. 2010.

 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. Post-colonial moments: Negotiating sameness and difference in indigenous communities in Sápmi, Norway. Transnational/global feminism: Issues, contestations, challenges 2010-05-25 - 2010-05-26 2010.

 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. Sami/Russian/Norwegian intersections in the gender equality discourse. Beyond citizenship. Feminism and the transformation of belonging. 2010-06-30 - 2010-07-02 2010.

 • Flemmen, Anne Britt; Kramvig, Britt. Mangfold, likhet og likestilling i Sápmi. Poststrukturalisme, fenomenologi og materalitet. PhD kurs i vitenskapsteori 2010-03-09 - 2010-03-12 2010.

 • Gullikstad, Berit; Berg, Anne-Jorunn; Flemmen, Anne Britt. Forord. Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 978-82-519-2534-1.s 7 - 8.

 • Haslie, Anita; Flemmen, Anne Britt. Pensumpioner. 2009.

 • Flemmen, Anne Britt. Forskningsetikk og kvalitative metoder i samfunnsvitenskapen. PhD kurs i forskningsetikk 2009-10-14 - 2009-10-14 2009.

 • Zenebe, Mulumebet; Flemmen, Anne Britt. Gender relations and meanings in religious mehabers in Addis Ababa. XVII International Conference of Ethiopian Studies 2009-11-01 - 2009-11-05 2009.

 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. Gender equality and postcolonial moments. Gender and/in indigenous ways of living and knowing 2009-09-30 - 2009-10-02 2009.

 • Flemmen, Anne Britt; Eriksen, Sissel H.. Detour towards knowledge - use of interpreter in research. 9th Conference of the European Sociological Association 2009-09-02 - 2009-09-05 2009.

 • Flemmen, Anne Britt; Lotherington, Ann Therese. Re-visiting/re-analysing the gender equality policy of the International Labour Organisation (ILO). Revisiting and rethinking gender in development 2009-06-25 - 2009-06-26 2009.

 • Flemmen, Anne Britt. Exploring bifocality as a useful concept. Network meeting in Work Group 2, "Travel, Exchanges, Translations" 2009-04-27 - 2009-04-28 2009.

 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. Forhandlinger av etnisitet og kjønn i familier. EMMA-Nord samling 2009-03-04 - 2009-03-05 2009.

 • Flemmen, Anne Britt. The question of experience as a source of knowledge. Methodological challenges in East-African gender studies, PhD course 2009-03-24 - 2009-03-25 2009.

 • Flemmen, Anne Britt. Intimate citizenship. Kick-off seminar 'Thought as action. Gender, democracy, freedom.' 2009-02-13 - 2009-02-14 2009.

 • Flemmen, Anne Britt. Ekteskapsmigrasjon som eksempel på sosiologisk analyse. Populærvitenskapelig foredrag for videregående skole 2009-04-30 - 2009.

 • Berg, Anne-Jorunn; Flemmen, Anne Britt; Gullikstad, Berit. Norske likestillinger ¿ fortellinger om interseksjonalitet, kjønn og mangfold. EMMA-nord 2008-10-21 - 2008-10-23 2008.

 • Flemmen, Anne Britt. Friendship among women in Addis Ababa, Ethiopia. Dissemination seminar for published book 2008-11-14 - 2008.

 • Flemmen, Anne Britt. The question of experience as a source of knowledge. Ethics, epistemology and social reality. PhD course 2008-11-24 - 2008-11-27 2008.

 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. Forhandlinger av kjønn og etnisitet i flerkulturelle familier. EMMA-Nord nettverksmøte 2008-10-21 - 2008-10-23 2008.

 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. Mangfoldig likestilling i familiesfæren - samisk-norske utfordringer. EMMA-Nord nettverkssamling 2008-04-10 - 2008-04-11 2008.

 • Flemmen, Anne Britt. Transnasjonale ekteskap - politikk og begjær. Kjønnsforskningsmesse 2008 2008-04-15 - 2008.

 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. Møter:Sammenstøt av verdier i samisk-norske hverdagsliv. 'Verdier' 2008-01-28 - 2008-01-29 2008.

 • Flemmen, Anne Britt. Abduktiv forskningsstrategi. PhD kurs i 'Prosjektdesign og metodologi' 2008-01-08 - 2008-01-10 2008.

 • Eriksen, Sissel H.; Flemmen, Anne Britt; Mulugeta, Emebet; Zenebe, Mulumebet. Urban Poverty in Ethiopia: The Economic and Social Adaptations of Women. 10th International Interdisciplinary Congress,Women's Worlds 2008 2008-07-03 - 2008-07-09 2008.

 • Flemmen, Anne Britt. Balansekunst. Etiske utfordringer i kvalitativ forskning. Lørdagsuniversitetet 2008-09-20 - 2008.

 • Flemmen, Anne Britt. Postkolonial teori. Universitetsforlaget 2008 ISBN 9788215013800.s 231 - 232.

 • Flemmen, Anne Britt. Poststrukturalisme. Universitetsforlaget 2008 ISBN 9788215013800.s 232 - 233.

 • Flemmen, Anne Britt; Lotherington, Ann Therese. Ekteskapsmigrasjon i det norske maktfeltet. Forskningsseminar Institutt for sosiologi 2007-12-03 - 2007.

 • Flemmen, Anne Britt. Russiske kvinner i nordnorske aviser - majoritets- og minoritetskonstruksjoner. Forskningsseminar ISO 2007-05-29 - 2007.

 • Flemmen, Anne Britt; Lotherington, Ann Therese. Russisk kvinneinnvandring til Nord-Norge i et interseksjonalitetsperspektiv. Nettverksarrangement 2007-11-08 - 2007-11-08 2007.

 • Flemmen, Anne Britt. Friendship among Women in Addis Ababa. The International Conference on Ethiopian Studies 2007-07-02 - 2007-07-06 2007.

 • Flemmen, Anne Britt. Exploring Gender and Nationality through Russian/Norwegian Marriages in Northern Norway. International symposium: 'Gendered Discourses and National Identities in a Changing Europe'. 2007-06-07 - 2007-06-08 2007.

 • Flemmen, Anne Britt. Om å teoretisere kjønn og kropp. Vitenskapsteori og etikk 2007-05-23 - 2007.

 • Flemmen, Anne Britt. Transnational Marriages - Empirical Complexities and Conceptual Challenges in Russian/Norwegian Marriages. An Exploration of Intersectionality. Workshop i FEMINORE nettverket 2007-05-11 - 2007-05-13 2007.

 • Flemmen, Anne Britt; Lotherington, Ann Therese. Transnasjonale ekteskap/familier - russisk/norske møter. Vinterseminaret i sosiologi 2007-01-26 - 2007-01-28 2007.

 • Lotherington, Ann Therese; Flemmen, Anne Britt. Marriage migration to Norway. About immigration policy and the challenges Russian women face when trying to settle down. Feminine Migration in Northern Europe (FEMINORE), 3rd workshop 2007-01-18 - 2007-01-21 2007.

 • Nielsen, Jens Petter; Bertelsen, Reidar; Flemmen, Anne Britt; Vittersø, Joar. “Nordområdene og samfunnsforskningen". Nordlys 2006. ISSN 0805-5440.

 • Flemmen, Anne Britt. North Norwegian Newspaper Coverage of Russian Women. 2nd Workshop i the FEMINORE (Feminine Migration in Northern Europe) Network 2006-05-11 - 2006-05-14 2006.

 • Flemmen, Anne Britt. Hva skjer når kvinner krysser grenser? Norske menns fortellinger om møtet med sine Russiske livsledsagere. Prateklubben. 2006-04-02 - 2006.

 • Flemmen, Anne Britt. Finnes det en kjærlighetens sosiologi?. Lørdaguniversitetet 2006-01-28 - 2006-01-28 2006.

 • Flemmen, Anne Britt. Vold som fenomen. Vold mot kvinner - en global helseutfordring 2005-10-20 - 2005-10-21 2005.

 • Flemmen, Anne Britt. Likestilt - med russisk kone. 2005.

 • Flemmen, Anne Britt. Ethnicity, nationality, citizenship or culture? A search for conceptual tools for analysing Norwegian/Russian marriages. Crossroads 2005-05-30 - 2005-06-01 2005.

 • Flemmen, Anne Britt. Constructing Gender and Relationships in Marriages Between Norwegian Men and Russian Women. The 5th European Feminist Research Conference 2003-08-20 - 2003-08-24 2003.

 • Flemmen, Anne Britt. Globalisering og grenser. 2003.

 • Flemmen, Anne Britt. The production of friendship in Addis Ababa. Women's Worlds Conference 2002-07-20 - 2002-07-25 2002.

 • Valestrand, Haldis; Flemmen, Anne Britt. Kvinneforskning og kvinner i forskning i samfunnsvitenskapene. Ottar 1999 (226). ISSN 0030-6703.s 9 - 18.

 • Flemmen, Anne Britt. Mellomromserfaringer. En analyse av kvinners frykt for seksualisert vold. 1999.

 • Flemmen, Anne Britt. In the corridor - the space in between. Analyzing women's fear of sexual violence. Women's Worlds Conference 1999-06-20 - 1999-06-26 1999.

 • [Loading...]