Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Tysk språk - trenger du en oppfrisking?

Tyskland er Norges viktigste partner i Europa, Universitetet i Kiel tilbyr språkbad/kurs som er særlig tilpasset norske deltagere.


Håkon Fottland 09.06.2016 11:57   (Sist oppdatert: 10.06.2016 13:18)

Der Ampelmann. Foto: HFo 2016

Kan du og din faggruppe nok tysk til å delta i undervisning, diskusjoner, sammenkomster, prosjektplanlegging m.m.?

Student eller ansatt, vitenskapelig eller adm-/teknisk - mange vil ha nytte av bedre språkkunskap.

Universitetet i Kiel tilbyr kurs i tysk som fremmedspråk på flere nivå og for alle grupper deltagere - ansatte og studenter. Noen av kursene der DNSZ - Tysk-norsk studiesenter i Kiel bidrar er spesielt tilpasset norske deltagere.

 

Tror du at engelsk er tilstrekkelig? - se nederst.

 

Tyskland og Norge har et omfattende samarbeid innen utdanning og forskning. Tyskere utgjør en av de aller største gruppene av utenlandske studenter i Norge, og Tyskland er en av Norges viktigste samarbeidspartnere innenfor Det europeiske forskningsområdet (ERA). Se også: Regjeringens Tyskland-strategi 15.10.2015.

DNSZ - Tysk-norsk studiesenter i Kiel er et samarbeid mellom fem norske universiteter og Universitetet i Kiel - Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU). DNSZ har i år 30-års jubileum og UiT har vært med hele tiden, se DNSZ-folder 2016.

Særlig aktuelle er det internasjonale sommerkurset: én måned i månedsskiftet juli-august (påmeldingsfristen er ute for 2016), og  studieforberedende språkkurs i september (påmeldingsfrist 10. juli 2016):

Studienvorbereitender Sprachkurs 2016 - studieforberedende språkkurs. Hovedmålgruppen er studenter som skal ha et utvekslingssemester ved et tysk universitet. Kurset også åpent for studenter på engelskspråklige masterprogram og ph.d.-studenter. Deltagerne grupperes etter kunnskapsnivå fra helt nybegynner og oppover. Dette er det eneste av denne typen kurs som tilbys ved tyske universiteter som har særskilt tilrettelegging for norske studenter. Påmeldingsfrist er 10.juli.

Internationaler Sommerkurs an der CAU Kiel - det internasjonale sommerkurset. Dette kurset har fokus på språk og kulturkunnskap med en bredere målgruppe enn det ovenfor - og for deltagere mellom 18 og 50 år. Dette kurset krever litt forkunnskaper og deltagerne grupperes etter hvilket kunnskapsnivå i tysk som en er på (Mittelstufe og Oberstufe). Påmeldingsfristen for 2016 er ute; altså kan en nå begynne å planlegge sommern 2017!

Tror du at engelsk er tilstrekkelig - eller har du behov for andre språkkunnskap? Sjekk nettsider:

Internasjonalisering og språkkunnskap. There are two disadvantages in global language arrangements: one of them is not knowing English; and the other one of them is knowing only English. 

Internasjonale studie- og nettverkssentre. UiT deltar, sammen med flere norske universitet, i en rekke internasjonale studie- og nettverkssentre: England, Frankrike, Tyskland, Italia, Russland, USA m.fl.
Vedlegg: