Norsk-tysk samarbeid i universitets- og høgskolesektoren

Det tysk-norske studiesenteret (DNSZ) ved Universitetet i Kiel
i samarbeid med
Den norske ambassaden i Berlin
inviterer til:

Seminar/samordningsmøte for å diskutere verktøy, tiltak og støtte for mer målrettet samarbeid med Tyskland.

Tid: 16.04.2013 kl 09-16 (ankomst og mottagelse kvelden før)
Sted: Den norske ambassaden i Berlin
 

Hvorfor et UH-seminar om tysk-norsk samarbeid? (lenke)

Seminaret/samordningsmøtet er for norske institusjoner og interesser jf. nedenfor, og ikke en kontaktarena til tyske institusjoner. Vi inviterer noen få tyske ressurspersoner til å holde innledninger og til å bistå oss i diskusjonene.

Målgrupper

 • Norske universiteter og høgskoler
 • Organisasjoner i sektoren: NFR, UHR, SIU, KD, UD, m.fl.
 • Andre aktører: ANSA, Vitenskapsakademiet, Norsk-tysk selskap, m.fl.

Deltagelse og påmelding

 • Påmelding, se knapp til høgre
 • For å holde deltagertallet på et rimelig nivå regner vi normalt én representant per organisasjon. (Det kan bli satt et maks antall deltagere.)
 • Reisekostnader dekkes av deltagerne selv
 • Hotell/overnatting bestiller deltagerne selv, vi har fått informasjon om at hotell Pestana Berlin ligger rett over gata fra ambassaden.
 • Egenandel/lunsj kr 340 (vi ber om faktura-adresse)

 

Tentativt program

Mandag 15.04.2013 kl 18:30 - 20:00

 • Mottagelse/samling på Den norske ambassaden i Berlin, kvelden

Tirsdag 16.04.2013 kl 09:00 - 16:00

 • Arbeidsgrupper
  • A1: Tysk språk og tyskkompetanse – en etterspurt kvalifikasjon for våre ferdige kandidater?
   Innledning: prof Ingrid Simonnæs, NHH
   Gruppeleder: direktør Are Turmo, NHO
  • A2: Effektive kanaler og arenaer for tysk-norsk forskningssamarbeid?
   Innledning: prof Paul Wassman, UiT
   Gruppeleder: seniorrådgiver Aleksandra W. Haugstad, Forskningsrådet
  • A3: Tysk-norsk utdanningssamarbeid – terskler og muligheter?
   Innledning: avdelingsdirektør Vidar Pedersen, SIU
   Gruppeleder: leder R. Steinar Nybøle, Fremmedspråksenteret
    
 • Oppsummering
  Dekan prof. Gjert Kristoffersen, Humanistisk fakultet, UiB

 

Kontakt og tilbakemelding

 • Håkon Fottland, sekretær for DNSZ Hjemmestyre og seniorrådgiver, Avdeling for forskning og utviklingsarbeid, Universitetet i Tromsø
 • Epost: hakon.fottland@uit.no, telefon: 7764 5529
 • Nettside: uit.no/hsl/dnsz - klikk på grå boks i høgremargen

 

Hvorfor et UH-seminar om tysk-norsk samarbeid?

Tyskland er en svært viktig handels- og forskningspartner for Norge. En rekke organisasjoner i den norske universitets- og høgskolesektoren avlegger besøk i Tyskland for å bygge og styrke samarbeid på ulike nivå og med ulike formål: forskning og studieprogram, utveksling og praksisperioder.

Selv om interessen for tysk språk holder stand i norsk ungdoms- og videregående skole, så utvides ikke kompetansenivået i særlig grad utover dette for universitets- og høgskolekandidatene. Studieprogrammene generelt, utenom de spesifikke språkstudiene, legger i liten grad opp til styrking av tysk språk og kulturkunnskap som ferdigheter kandidatene kan tilby næringslivet.

Fra tysk side kan vi som en konsekvens av dette, i økende grad bli betraktet som marginale aktører med avgrenset interesse for bredere og mer innholdsrike samarbeid. Dette trass i mangfoldig norsk innsats for økt samarbeid.

Aktuelle utfordringer:

 • Hvordan kan den norske universitets- og høgskolesektoren bidra til å øke interessen for tysk/Tyskland?
 • Er det fellesgrep som organisasjoner i den norske universitets- og høgskolesektoren kan gjøre for å bli mer interessante for tyske samarbeidspartnere?
 • Kan vi legge bedre til rette for kunnskapsbygging og kompetanseutvikling til nytte for både tyske og norske arbeidsgivere?
 • Hvordan kan den norske universitets- og høgskolesektoren bidra til den norske Tyskland-strategien?

Det tysk-norske studiesenteret (DNSZ) ved Universitetet i Kiel har siden 1986 vært det eneste tiltaket der norske universiteter arbeider sammen for å styrke kunnskap om Tyskland i de norske universitets- og høgskolemiljøene. I samarbeid med Den norske ambassaden i Berlin inviterer vi nå til dugnad for å diskutere verktøy, tiltak og støtte for mer målrettet samarbeid med Tyskland.

De norske institusjonene vil alltid ha fokus på sine særdrag og spesialiteter. Med utgangspunkt i de aktuelle utfordringene ønsker vi å få til et bredere felles grunnlag for ressursbruken som vi alle kan ha nytte av.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 16. april 2013 kl. 09.00–16.00
Hvor: Den norske ambassaden, Berlin
Målgruppe: alle
Lenke: Klikk her
Ansvarlig: Håkon Fottland

Påmelding
Frist: 08.04.2013
Fristen har gått ut. Beklager