Etterlatte ved brå død i Nord-Norge

For deltakere

Studien har innhentet informasjon fra etterlatte ved hjelp av et selvadministrert spørreskjema og gjennom et kvalitativt dybdeintervju av deltakere.

Målsettingen med prosjektet var å øke kunnskapen om etterlatte sin situasjon og erfaringer med hjelpeapparatet. Deres erfaringer har bidratt til viktig og nyttig kunnskap. Vi vil gjøre vårt for at denne kunnskapen skal bli tilgjengelig for hjelpeapparatet i Nord-Norge generelt og i samiske områder spesielt. Målet er at deres erfaringer vil være med å bedre oppfølging av etterlatte etter brå død i fremtiden.

Tusen takk til dere alle!
Ansvarlig for siden: Silviken, Anne
Sist oppdatert: 16.12.2021 15:24