Etterlatte ved brå død i Nord-Norge

For forskere

Undersøkelsen er et samarbeid mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt divisjon for psykisk helse, Regionalt ressurssenter om Vold, Traumatisk stress og Selvmordsforebygging, fagteam selvmordsforebygging (RVTS Nord) og Samisk nasjonalt kompetansesenter- psykisk helsevern og rus (SANKS)
Ansvarlig for siden: Silviken, Anne
Sist oppdatert: 16.12.2021 15:24