Etterlatte ved brå død i Nord-Norge

Aktuelt

Her vil materiale som er publisert fra undersøkelsen være tilgjengelig.

Rapport: Etterlatte ved brå død i Nord-Norge

Prosjektet "Etterlatte ved brå død i Nord-Norge" ble ferdigstilt i 2011. Rapport fra forskningsprosjektet  er publisert og distribuert til de som deltok i studien samt alle kommuner i Nord- Norge og utvalgte sørsamiske kommuner.


Sucidology Volume 6 Number 1 2015: Sudden and unexpected death in Sámi areas in Norway - A qualitative study of the significance of religiosity in the bereavement process s 53-62


Sucidology Volume 5 Number 1 2014: The need for and barriers to professional help – a qualitative study of the bereaved in Sámi areas s 47-58

 

Sykepleien forskning nr. 1 2014: Etterlattes erfaringer med lokalt hjelpeapparat i samiske områder i Nord-Norge s 36-42


Kontaktperson: Anne Silviken


Ansvarlig for siden: Silviken, Anne
Sist oppdatert: 16.12.2021 15:24