Etterlatte ved brå død i Nord-Norge

Kontakt

Prosjektleder for undersøkelsen er forsker Anne Silviken

Prosjektet var et samarbeid mellom SSHF, Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI), Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Nord) og Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern og rus (SANKS, Finnmarkssykehuset).

 

Prosjektgruppen har bestått av forsker og psykolog Anne Silviken (SSHF), forsker og sosiolog Kari Dyregrov (FHI), antropolog Gro Berntsen (RVTS Nord) og stipendiat Lena Slettli Gundersen (SSHF). I utviklingen av prosjektet har vi fått faglig råd og støtte hos antropolog Vigdis Stordahl (SANKS) og sosionom Øyfrid Haugli (SANKS).
Ansvarlig for siden: Silviken, Anne
Sist oppdatert: 16.12.2021 15:24