Informasjon til ph.d.-studenter ved Institutt for språk og kultur

Informasjon til ph.d.-studenter ved Institutt for språk og kultur

Å legge til rette for at stipendiatene ved ISK får gode arbeidsforhold som sikrer kvalitet og gjennomføring innen normert tid har høyeste prioritet. Her på denne siden har vi samlet en del nyttig informasjon.

Stipendiatene representerer det nyeste på forskningsfronten og er viktige ambassadører for forskningen ved ISK. Instituttet har igangsatt tiltak for å ivareta stipendiatene faglig så vel som sosialt.

  • Oppstartsamtale: Ved oppstart av stipendperioden inviteres stipendiat og veiledere ved ISK til en samtale med ansvalig for ph.d.-utdanningen på instituttet. I denne samtalen informeres om praktiske forhold omkring ph.d. utdanningen som utdanningsdelen, pliktarbeid, midtveisevaluering, utenlandsopphold, veilederbytte, administrative støttefunksjoner på fakultetet og informasjon om bedriftshelsetjenesten. En del av møtet er viet tematisering av veiledning. Det anbefales for stipendiat og veiledere å ha en forventningsavklaringssamtale rett etter oppstart.
  • Midtveisevaluering: Alle ph.d.-studenter ved Fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) som er tatt opp på et ph.d.-program ved UiT skal gjennomføre en midtveisevaluering. Midtveisevalueringen er en obligatorisk del av ph.d.-studiet og skal gjennomføres i 3.-4. semester. Ordningen omfatter også studenter tattt opp på ph.d.-programmet i humaniora og samfunnsvitenskap med ekstern arbeidsgiver.  HSL har utarbeidet felles retningslinjer for midtveisevaluering som du finner her. 
  • Forskersamtaler: Ansvarlig for ph.d.-utdanningen på instituttet avvikler hver vår forskersamtaler med samtlige registrerte stipendiater ved instituttet. Samtalene er eksplisitt knyttet til progresjon i avhandlingsarbeidet. Samtalene tar utgangspunkt i fakultetets fremdriftsrapporter som både stipendiater og veiledere skal ha fylt ut elektronisk i forkant. 
  • Skrive- og lunsjseminar: Instituttet kan arrangere felles skrive- og lunsjseminar for stipendiatgruppa ved ønske og behov. 

For spørsmål om ph.d.-utdanningen ved Institutt for språk og kultur, vennligst kontakt ph.d.-koordinator Ingeborg Høvik (ingeborg.hovik@uit.no) eller instituttleder Cathrine Theodorsen (cathrine.theodorsen@uit.no).

For øvrige spørsmål om ph.d. utdanningen ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, henvises det til ph.d.-håndboken eller Mayvi B. Johansen og Lena Bogstrand i Seksjon for forskning, utdanning og formidling ved HSL-fakultetet. 

Prodekan for forskning Trine Kvidal-Røvik har særskilt ansvar for ph.d.-utdanningen på HSL.


Se også Ph.d.-portalen til UiT.


 

Informasjon om midtveisevaluering

 

Håndbok ph.d.-program

Guide for the PhD programme in Humanities and Social SciencesAnsvarlig for siden: Theodorsen, Cathrine
Sist oppdatert: 12.02.2024 17:54