Informasjon til Ph.d.-studenter ved Institutt for språk og kultur

Institutt for språk og kultur har circa 40 ph.d. studenter. Å legge til rette for at stipendiatene ved ISK får gode arbeidsforhold som sikrer kvalitet og gjennomføring innen normert tid har høyeste prioritet.

Stipendiatene representerer det nyeste på forskningsfronten og er viktige ambassadører for forskningen ved ISK. Instituttet har igangsatt tiltak for å ivareta stipendiatene faglig så vel som sosialt:

  • Oppstartsamtale: Ved oppstart av stipendperioden inviteres stipendiat, veiledere av nestleder for ph.d.-utdanningen ved ISK til en samtale  med nestleder for forskning der det informeres om praktiske forhold omkring ph.d. utdanningen som utdanningsdelen, pliktarbeid, midtveisevaluering, utenlandsopphold, veilederbytte, administrative støttefunksjoner på fakultetet og informasjon om bedriftshelsetjenesten. En del av møtet er viet tematisering av veiledning.
  • Midtveisevaluering: Alle ph.d.-studenter ved Fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) er tatt opp på et ph.d.-program ved UiT fra og med 01.08.2018 skal gjennomføre en midtveisevaluering. Midtveisevalueringen er en obligatorisk del av ph.d.-studiet og skal gjennomføres i 3.-4. eller 4.-5. semester (avhengig av om studenten er tatt opp til 3-årig eller 4-årig opptaksavtale). Ordningen omfatter også studenter tattt opp på ph.d.-programmet i humaniora og samfunnsvitenskap med ekstern arbeidsgiver.  HSL har utarbeidet felles retningslinjer for midtveisevaluering som du finner her.
  • Sluttlesning: Stipendiater ved ISK kan få støtte til at en ekstern sluttleser. Det anbefales at sluttlesning finner sted 3-4 måneder før planlagt innlevering. Merk at sluttleser ikke kan sitte i doktorgradskomiteen. Søknad om sluttleser sendes nestleder for forskning.
  • Forskersamtaler: Nestleder for forskning ved ISK avvikler hver vår forskersamtaler med samtlige registrerte stipendiater ved instituttet. Samtalene er eksplisitt knyttet til progresjon i avhandlingsarbeidet. Samtalene tar utgangspunkt i fakultetets fremdriftsrapporter som både stipendiater og veiledere skal ha fylt ut elektronisk i forkant. 
  • Skriveretrett - en uke: ISK holder skriveretretter hvert semester, særlig myntet på stipendiater i siste del av avhandlingsarbeidet. Skriveretrett innebærer at et utvalg ph.d. studenter reiser sammen til Sommarøy en times biltur utenfor Tromsø der det mandag til fredag legges til rette for intensive skriveøkter. Skriveretrett innebærer effektiv skrivetid i tillegg til at det er ment å styrke samholdet mellom stipendiatene. Skriverettrene lyses ut på mail i god tid før selve arrangemenet. Det er normalt 8 tilgjengelige plasser. 
  • Skriveretrett - en dag: ISK arrangerer skriveretretter hver fredag fra 0900-16.00 gjennom hele semesteret i Gamle Observatoriebygg på toppen av Tromsøya. Det er plass til 10 deltakere. Bygget har et enkelt kjøkken. Deler av fagmiljøet ved samisk er til stede og har ansvar for åpning og stenging av bygget. Stipendiatene må medbringe egen lunsj, mens kaffe/te/sjokolade finnes i bygget. 
  • Lunsjseminar: ISK arrangerer faglig-sosial lunsj for stipendiater og veiledere en gang per semester. Temaene har blant annet vært informasjon om utenlandsopphold, kappeskriving, obligatoriske kurs, High North Academy og stressmestring.  Forslag til tema er velkommen og kan meldes nestleder for forskning ved ISK.


For øvrige spørsmål om ph.d. utdanningen ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, henvises det til Ph.d.-håndboken eller seniorrådgivere Mayvi Johansen og Hilde Gunn Londal i Avdeling for forskning, utdanning og formidling ved HSL-fakultetet. For spørsmål om ph.d. utdanningen ved Institutt for språk og kultur, vennligst kontakt nestleder Linda Nesby. Ansvar for ph.d. utdanningen ved HSL-fakultetet har prodekan Synnøve Thomassen Andersen. 


Se også Ph.d.-portalen til UiT.

Ansvarlig for siden: Linda Nesby
opprettet: 29.02.2020 09:24