Informasjon til Ph.d.-studenter ved Institutt for språk og kultur

Informasjon til Ph.d.-studenter ved Institutt for språk og kultur

Institutt for språk og kultur har circa 40 ph.d. studenter. Å legge til rette for at stipendiatene ved ISK får gode arbeidsforhold som sikrer kvalitet og gjennomføring innen normert tid har høyeste prioritet.

Stipendiatene representerer det nyeste på forskningsfronten og er viktige ambassadører for forskningen ved ISK. Instituttet har igangsatt tiltak for å ivareta stipendiatene faglig så vel som sosialt.

  • Oppstartsamtale: Ved oppstart av stipendperioden inviteres stipendiat, veiledere av nestleder for ph.d.-utdanningen ved ISK til en samtale  med nestleder for forskning der det informeres om praktiske forhold omkring ph.d. utdanningen som utdanningsdelen, pliktarbeid, midtveisevaluering, utenlandsopphold, veilederbytte, administrative støttefunksjoner på fakultetet og informasjon om bedriftshelsetjenesten. En del av møtet er viet tematisering av veiledning.
  • Midtveisevaluering: Alle ph.d.-studenter ved Fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) er tatt opp på et ph.d.-program ved UiT fra og med 01.08.2018 skal gjennomføre en midtveisevaluering. Midtveisevalueringen er en obligatorisk del av ph.d.-studiet og skal gjennomføres i 3.-4. eller 4.-5. semester (avhengig av om studenten er tatt opp til 3-årig eller 4-årig opptaksavtale). Ordningen omfatter også studenter tattt opp på ph.d.-programmet i humaniora og samfunnsvitenskap med ekstern arbeidsgiver.  HSL har utarbeidet felles retningslinjer for midtveisevaluering som du finner her.
  • Forskersamtaler: Nestleder for forskning ved ISK avvikler hver vår forskersamtaler med samtlige registrerte stipendiater ved instituttet. Samtalene er eksplisitt knyttet til progresjon i avhandlingsarbeidet. Samtalene tar utgangspunkt i fakultetets fremdriftsrapporter som både stipendiater og veiledere skal ha fylt ut elektronisk i forkant. 
  • Skriveretrett - en dag: ISK arrangerer skriveretretter hver fredag fra 0900-16.00 gjennom hele semesteret i Gamle Observatoriebygg på toppen av Tromsøya. Det er plass til 10 deltakere. Bygget har et enkelt kjøkken. Deler av fagmiljøet ved samisk er til stede og har ansvar for åpning og stenging av bygget. Stipendiatene må medbringe egen lunsj, mens kaffe/te/sjokolade finnes i bygget. 
  • Lunsjseminar: ISK arrangerer faglig-sosial lunsj for stipendiater og veiledere en gang per semester. Temaene har blant annet vært informasjon om utenlandsopphold, kappeskriving, obligatoriske kurs, High North Academy og stressmestring.  Forslag til tema er velkommen og kan meldes nestleder for forskning ved ISK.

For å forhindre smittespredning i forbindelse med koronaviruset, utgår skrivretrett i Gamle Observatoriebygg høsten 2020. 


For spørsmål om ph.d. utdanningen ved Institutt for språk og kultur, vennligst kontakt nestleder Linda Nesby.

For øvrige spørsmål om ph.d. utdanningen ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, henvises det til Ph.d.-håndboken eller seniorrådgivere Mayvi Johansen og Hilde Gunn Londal i Avdeling for forskning, utdanning og formidling ved HSL-fakultetet. 

Ansvar for ph.d. utdanningen ved HSL-fakultetet har prodekan Synnøve Thomassen Andersen. 


Se også Ph.d.-portalen til UiT.


 

 

 Ansvarlig for siden: Linda Nesby
Sist oppdatert: 17.08.2020 14:55