Nasjonal forskerskole i språkvitenskap og filologi

Nasjonal forskerskole i språkvitenskap og filologi

Velkommen til forskerskolen!

Den nasjonale forskerskolen i språkvitenskap og filologi ble opprettet 1. januar 2006 og er et samarbeid mellom Norges Handelshøgskole, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Universitetet i Agder, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø. Les mer om forskerskolen under fanen Bakgrunn ovenfor.

Forskerskolen ledes av en styringsgruppe med representanter fra de seks institusjonene. I perioden 2012-2014 blir forskerskolen ledet og administrert av Universitetet i Tromsø, Institutt for språkvitenskap.

For informasjon om institusjonenes lokale forskerskoler, se lenkeside.

Den nasjonale forskerskolen i språkvitenskap og filologi er tildelt midler fra Norges forskningsråd for å arrangere nasjonale forskerutdanningskurs i 2012.