Veiledningskompetanse for en bærekraftig helsetjeneste i Nord-Norge

- VeiKomp Nord

Foto: Mostphotos.com

Hovedmålet for prosjektet VeiKomp Nord er å styrke veiledningskompetanse til helsepersonell og vitenskapelig ansatte i praksisfelt og utdanning gjennom å videreutvikle emnet HEL-6331 og utvikle nye fleksible og desentralisterte studier i veiledningskompetanse.

Midler fra HK-dir

Prosjektet VeiKomp Nord har fått midler fra Direktoratet for høyere utdanning (HK-dir) gjennom Ordning for fleksibel og desentralisert utdanning 2023. Se oversikt over tildelte midler.

[Loading...]