Praktisk informasjon - Practical information

Tid og sted?

Kurset er fra 7.-12. august 2023 og finner sted på Musikkonservatoriet. Adressen er Krognessveien 33, Tromsø. Konservatoriet ligger idyllisk til sør på Tromsøya. Det tar cirka 25 minutter å gå fra Tromsø sentrum, og det går jevnlig busser som kan benyttes.

Mat og opphold?

Deltakerne må selv sørge for overnatting. Det finnes mange muligheter i Tromsø med en rekke hoteller, utleie av leiligheter, campingplass,  Airbnb osv. Ta kontakt med oss om du ønsker tips!

Det tilbys et varmt måltid (lunsj/middag) hver dag på kurset. Bespisning utover dette besørges av den enkelte. Det vil være enkel kantine åpen på kurset.

Pris?

Kursavgift: 1000,- kr (inkluderer et varmt måltid hver dag) 

Time and place?

The course takes place from 7 to 12 August 2023 at the Academy of Music, Krognessveien 33, Tromsø. The conservatory is idyllically located in the south of Tromsøya. It takes about 25 minutes to walk from the centre of Tromsø, but there are also regular buses to the conservatory.

Food and accommodation?

Participants must arrange their own accommodation. There are many options in Tromsø with a number of hotels, apartment rentals, campsites, Airbnb etc. Please contact us if you want any advice!

A hot meal (lunch/dinner) is provided every day of the course. Meals beyond this are the responsibility of the participants. There will be a simple canteen open on the course.

Price.

Course fee: NOK 1000,- (includes a hot meal every day)

Spørsmål? Any Questions?

Kontakt oss! Please contact us!

Faglig ansvarlig Lars Lien

Faglig ansvarlig Lars Asbjørnsen

Faglig ansvarlig Sergej Osadchuk

Produsent/producer, e-post: Silje Bræck Tøllefsen /Tlf. nr. 93 28 33 68