Om akademiet - About the Academy

Tromsø sommerakademi for unge klassiske musikere arrangeres av Musikkonservatoriet, UiT Norges arktiske universitet. Lærerne på kurset er ansatte fra Musikkonservatoriet, som alle er utøvende musikere og pedagoger på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå.

The Tromsø Summer Academy for young classical musicians is organised by the Academy of Music, UiT- The Arctic University of Norway. The teachers on the course are employees of the Academy, all of whom are performing musicians and pedagogues at a high national and international level.

Innhold? 

Hovedfokus på kurset er individuell veiledning og kammermusikk. Alle deltakerne vil i forkant bli satt opp i kammermusikkgrupper og motta noter. Vi vil også forsøke å gi deltakerne mulighet til å spille kammermusikk sammen med lærerne, hvilket vil gi en super erfaring i å få jobbe sammen med profesjonelle musikere.

Kurset vil bestå av: Individuell undervisning, mesterklasser, spill med repetitør, kammermusikk sammen med andre deltakere og lærere, konserter og sosialt samvær.

Hvem kan delta?

Unge talenter innenfor klassisk musikk fra cirka 16-26 år. Unntak kan gis. Deltakere under 18 år trenger bekreftelse fra foresatte. 

Content?

The main focus of the course is individual tuition and chamber music. All participants will be assigned to chamber music groups and receive sheet music in advance. We will also endeavour to give participants the opportunity to play chamber music with the teachers, thus providing a great experience of working with professional musicians.

The course will consist of: Individual tuition, master classes, playing with an accompanist, chamber music with the other students and teachers, concerts and socialising.

Who can participate?

Young talents in classical music from approximately 16 to 26 years of age. Exceptions may be granted. Participants under the age of 18 need confirmation of parent or guardian consent.