Tannhelse i nord

En kartlegging av tannhelsen i befolkningen i nord

Tannhelse i nord

En kartlegging av tannhelsen i befolkningen i nord med særlig vekt på samisk befolkning

Målet med prosjektet har vært å kartlegge tannhelseforhold i utvalgte kommuner i Finnmark, med både samisk og norsk befolkning (18-75 år). Resultatene fra undersøkelsen er av betydning for å kunne tilby alle et likeverdig tannbehandlingstilbud basert på den enkeltes spesifikke behov.

Datainnsamlingen ble gjort i løpet av 2013-2014. Det var høy deltakelse i studien der om lag 90% av de spurte takket ja til å delta. Datamaterialet i undersøkelsen er hentet fra drøyt 2000 voksne deltakere. En detaljert beskrivelse av metoden, studiedesign og datainnsamling finner du i metodeartikkelen som ble publisert i 2019.

Datamaterialet er en verdifull kilde til kunnskap om tannhelsen i denne befolkningen. Det planlegges videre forskning på dataene i fremtiden og det er aktuelt å innhente nye data særlig fra nasjonale registre og journalsystemer. All slik videre forskning vil gjøres i henhold til gjeldende juridiske forordninger og i tråd med det informerte samtykket som hver deltaker har gitt.

Smilende tann

Samarbeidspartnere

Prosjektet er forankret ved Institutt for samfunnsmedisin ved UIT Norges arktiske universitet. Datainnsamlingen ble gjort i nært samarbeid med Finnmark Fylkeskommune. Tannhelsetjenestens kompetansesenter i Nord-Norge (TkNN) er også en sentral samarbeidspartner i prosjektet. Datainnsamlingen til prosjektet har vært finansiert av Helsedirektoratet og Finnmark fylkeskommune.

Siste nytt

[Loading...]