PUST

Profesjonsfaglig utviklingsprosjekt i Stavanger og Tromsø

Oversikt over samlinger og innhold

Samlinger 2020/21/22

26.11.2020 - Webinar med Malin Nilson 

xx.10.2021 - Første workshop, heldagssamling i DDV (Stavanger) og Framtidssmia (Tromsø). Tema for samlingen er "Digital kompetanse i barnehagen og det blir gjennomgang av resultatene fra gruppeintervjuene og hvordan det påvirker prosjektet. Vi satser på en fysisk samling, men med forbehold ang. covid-19 situasjonen. 

1. kvartal 2022 - Andre workshop. Tema: "Fagområdene i en digital barnehage med fokus på etikk". (Enda ikke satt dato pga. covid-19)

2. kvartal 2022 - Tredje workshop. Tema: "Profesjonsfaglig digital kompetanse". (Enda ikke satt dato pga. covid-19)

3. kvartal 2022 - Fjerde workshop. Tema: "Implementasjon av utviklingsarbeid i barnehagen og veien videre". (Enda ikke satt dato pga. covid-19)